Úterý, 16 dubna, 2024
Domů Aktuality Knihtiskař Antonín Čistecký vydával i Hlasy od Berounky

Knihtiskař Antonín Čistecký vydával i Hlasy od Berounky

Kulturně činní a občansky angažovaní lidé se vždy pohybovali v blízkosti knih. Ne náhodou se právě z knihoven stávala centra kultury a vzdělanosti, vznikaly v nich nové nápady a myšlenky a šířily se dál. Tak je tomu dodnes. V době, kdy berounská knihovna byla ještě v plenkách, stala se takovým centrem knihtiskárna. Scházeli se v ní kulturní pracovníci místní i přespolní, rokovali a přemýšleli, jak pozvednout společenský a kulturní život v kraji. Duší knihtiskárny byl první berounský knihtiskař Antonín Čistecký, který se sám velmi aktivně podílel na veřejném životě.

Antonín Čistecký (zdroj: CHALOUPKA, František. První berounský knihtiskař)

Antonín Čistecký přišel na svět 8. června 1855. Pocházel se staré patricijské rodiny, která vlastnila mlýn v Radotíně. Ten ale později prodali a odstěhovali se. Tiskařskému řemeslu se Antonín naučil v pražské knihtiskárně Bedřicha Stýbla. Po pěti letech učňovství tam působil jako sazeč, později jako korektor a metér. Po 17 letech našel místo v tiskařském závodě Politika.

V roce 1892 získali pánové Fischer a Lindauer tiskařskou koncesi pro Beroun. Knihtiskárnu ale neprovozovali. S bohatou praxí z pražských tiskáren tak přichází do Berouna Antonín Čistecký, aby tiskárně vdechl život. Začátky nebyly lehké, neb Čistecký musel nejprve sehnat potřebné vybavení. Tiskárna byla původně v přízemí budovy známé jako Nolčův či Kohnův statek, místo něhož bylo později postaveno sídlo okresního úřadu. V roce 1896 se tiskárna přestěhovala do domu na Plzeňské třídě (čp. 28/II). V kanceláři tiskárny se besedovalo a panoval tam čirý ruch. Dokonce právě tam prý vznikla myšlenka na obnovení Občanské besedy, jejíž zásluhou byla roku 1900 otevřena veřejná čítárna.

V roce 1897 začal Čistecký vlastním nákladem vydávat čtrnáctideník Hlasy od Berounky, jehož prvním redaktorem byl berounský písmák František Václav Zelinka. Časopis se stal zrcadlem života ve městě i v kraji a byl zasílán i rodákům do Ameriky, Ruska a Bulharska. Významným počinem bylo v roce 1899 vydání Pamětí královského města Berouna. Kniha měla vyjít nákladem děkana Václava Slavíka, který se však toho okamžiku nedožil. Tento závazek tudíž převzal berounský měšťan Emanuel Hojka a Čistecký mu umožnil knihu vydat za co nejvýhodnějších podmínek. Aby byl tisk co nejlevnější, kniha se sázela a tiskla jen ve volném čase. Výčet všeho, co vyšlo z Čisteckého tiskárny, by byl velmi dlouhý. Šlo v prvé řadě o množství regionálních prací místních autorů, jakými byl např. Karel Kazda, F. V. Zelinka, Pavel Papáček, Ferdinand Pakosta či Vilém Amort. Tiskárna se však neomezovala jen na regionální produkci. Čistecký tiskl také řadu časopisů, jako byl Zpravodaj hospodářského spolku či satirický časopis Šípy. Obrátil se na něj i redaktor Antonín Kolárský, který k němu z Prahy převedl tisk Zemědělských listů. Často pak do Berouna jezdil nejen on, ale i další významní literáti a političtí pracovníci.

Čistecký sám se v Berouně aktivně účastnil veřejného dění. Několikrát se stal členem městského zastupitelstva a odborů městské správy. Roku 1906 byl jmenován přísedícím okresního odboru Národní rady české při okresním výboru v Berouně a roku 1920 členem okresní správní komise. Patnáct let zasedal v Grémiu knihtiskařů, písmolijců a kamenotiskařů. Byl také vlastencem a nadšeným členem Sokola. Pomáhal při převozu Tyršových ostatků z Ötzu a stál u jeho rakve čestnou stráž. V berounském Sokole byl mnoho let členem výboru a později i místostarostou.

Antonín Čistecký ve svém závodě vyučil 17 sazečů a 9 strojmistrů tiskařů. Jeho prvními učni byli pozdější berounští knihtiskaři Josef Šefl a Jaroslav Volkán (Čisteckého synovec). Když 1. června 1930 zemřel, vedla chvíli tiskárnu vdova Gabriela Čistecká. V roce 1932 už se vedoucím stává právě synovec Jaroslav Volkán.

Zdroje:

  • CHALOUPKA, František. První berounský knihtiskař. Beroun: [s.n.], 1940. Nestr.
  • VLADYKA, Josef. Můj Beroun: jeho místo v kulturním proudění národa. Beroun: Městský osvětový sbor v Berouně, 1938. 600 stran.

Úvodní obrázek: Čisteckého knihtiskárna na Plzeňské třídě (zdroj: CHALOUPKA, František. První berounský knihtiskař)

Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

V Městské knihovně probíhají dvě výstavy současně

V Městské knihovně Beroun probíhají v současné době dvě výstavy souběžně. Jednak je to výstava Jiřího Pavlise s názvem Ledňáček a spol. v prostorách vestibulu. Fotograf Jiří Pavlis tam...

Výstava v Holandském domě: „Guatemala v Berouně / Spojené kořeny“

Městské kulturní centrum Beroun uspořádalo v Galerii Holandský dům výstavu s názvem GUATEMALA V BEROUNĚ / SPOJENÉ KOŘENY. Výtvarnice Paulina Ramírez Štorek se totiž narodila...

Folklorní festival bude hostit deset měst a obcí v našem regionu

Přípravy největší středočeské přehlídky folkloru jsou v plném proudu. Čtyřiadvacátý ročník poberounského festivalu Staročeské máje se bude konat celý květen na deseti místech poberounského...

Jak vidí budoucnost berounského muzea studenti architektury?

Berounské Muzeum Českého krasu zadalo téma rekonstrukce své budovy jako semestrální úkol studentům architektury ČVUT. Do zpracování úkolu se zapojilo pod vedením pedagogů celkem...

Berounské Stolpersteiny připomenou rodinu Löwyových i Krausových

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu pokládání Stolpersteinů v Berouně. Díky podpoře dalších soukromých dárců budou kameny připomínající berounské oběti holokaustu pokládány i letos. Rodina...

Antonín Jan Jungmann – autor první české učebnice porodnictví

V loňském roce se dočkal zvýšené pozornosti hudlický rodák Josef Jungmann. U příležitosti 250. výročí jeho narození vznikla putovní výstava, etapová hra či proběhl...

Tradiční akce: Čekání na tramvaj v Berouně 2024

Jedinečný zážitek, který vás přenese do doby minulé! V Berouně se 8. května 2024 uskuteční již 14. ročník tradičního happeningu Čekání na tramvaj, jehož autorem je...

Berounský výtvarník Tomáš Petříček se výstavou vrací do Českých Budějovic

Výtvarník a malíř Tomáš Petříček není aktivní pouze v Berouně. Vernisáží 13. dubna od 16 hodin například zahájí výstavu svých obrazů a grafik v...