Pondělí, 26 února, 2024
Domů Aktuality Oldřichu Seluckému právě vyšly tři příběhy z Kublova a Velízu

Oldřichu Seluckému právě vyšly tři příběhy z Kublova a Velízu

Pod souhrnným názvem Šíp s modrým peřím právě vychází zajímavý příspěvek do mozaiky regionální literatury. Spisovatel Oldřich Selucký je autorem knihy, do níž umístil děj „tří příběhů z Kublova a Velízu“, jak zní podtitul knihy.

Jedná se – v nejlepším slova smyslu – o knížku pro celou rodinu. Čtenářům mladým, i těm stále mladým, nabízí především tři napínavé dobrodružné příběhy; jejich hrdinové jsou jak jen možno odlišní v charakteru i v prožívaném příběhu.

Druhou vrstvou knihy je přínos v oblasti historického poznání, které přináší náročnějším čtenářům. Jak ukazuje její podtitul, je lokálně zakotvena v křivoklátských lesích. Na vrchu Velízu a ve vsi Kublově na jeho úpatí se ve třech různých časových dobách (století jedenácté, patnácté a devatenácté) odehrávají tři příběhy, opírající se o historicky daná fakta.

V jedenáctém století zde byl přemyslovský kníže Jaromír přepaden soupeřícími Vršovci a vysvobozen družinou, kterou přivedl – jak vypráví kronikář Kosmas – věrný sluha Hovora.

Kostel, který tu Jaromír na poděkování za záchranu dal vystavět – a také klášter, který pak jeho následovníci z rodu Přemyslovců nechali vybudovat – husité v patnáctém století vypálili a tím ukončili čtyři staletí působení benediktinských mnichů ve zdejším kraji.

A konečně o čtyři století později se ve vsi Kublově do chudé rodiny a do revolučního devatenáctého století narodil Josef Leopold Zvonař, skladatel, hudební teoretik a pedagog, aby na trnité cestě překážek a bojů za rozvinutí svého talentu vytvořil skladatelské, pedagogické a teoretické dílo, jež zanechalo významné stopy v dějinách české hudby.

Těmto třem příběhům je autorovou fabulací vdechnut život, cit, napětí: čtenář se stává současníkem jejich hrdinů, je jen na něm, kolik inspirace si z četby odnese pro své vlastní zápasy. A kdy se vypraví na cestu, aby z se na Velízu a v okolí prošel po stopách hrdinů knihy a shlédl památky, které tu stále o nich vyprávějí. Autor knihy je také autorem poutavých ilustrací, které příběhy doprovázejí.

O autorovi

OLDŘICH SELUCKÝ (1955) je český spisovatel, scenárista, malíř a ilustrátor. Je autorem řady historických románů pro mládež. Vystudoval MFF UK v Praze, obor teoretická kybernetika. Studoval i klasickou a středověkou filozofii v tajných domácích seminářích, pokračoval ve výtvarné práci a začal se věnovat psaní poezie a prózy. Po odchodu do ciziny nejprve ve Vídni studoval staré jazyky a navštěvoval přednášky z filozofie. Ve francouzském Lille se pak věnoval kresbě a malbě, navštěvoval přednášky z historie, filozofie a teologie. Po návratu do Čech vyučoval v letech 1990 až 1993 filozofii a etiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě občasné překladatelské činnosti a psaní článků se především začal věnovat tvorbě scénářů pro dětské animované filmy. Jako večerníčkové seriály byla v České televizi uvedena Broučkova rodina a vánoční seriál Cesta tří králů. Animovaný seriál Pavel, dobrodruh víry později převedl na úspěšnou knihu, jejíž americký překlad získal první cenu jako nejlepší katolická kniha pro děti (2009). Vzdělání pro výtvarnou tvorbu získal v ateliéru profesora Borise Jirků. Díky tomu si dnes ilustruje některé své knížky sám. V roce 2012 publikoval úspěšný dobrodružný román pro mládež Strážce ohně a o rok později román Vojmírova cesta. Do doby vrcholného středověku uvádějí mladé čtenáře dva romány – Vzpoura v Assisi (2014) a Bratr Dominik (2016). Z Itálie poloviny 19. století – věku páry a velkých vynálezů – načerpal autor látku pro román Bitva na řece Pádu (2015).

Vydání aktuální knihy Oldřicha Seluckého podpořila obec Kublov. Knihu je již nyní možné zakoupit u místních knihkupců nebo na https://www.dobredarky.cz/domu/551-sip-s-modrym-perim.html

Gabriela Součková
asistentka redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...