Sobota, 2 prosince, 2023
Domů Osobnosti regionu Před 180 lety se v Berouně narodil český polyglot Čeněk Šercl

Před 180 lety se v Berouně narodil český polyglot Čeněk Šercl

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. A i když jsou tací, kterým učení jazyků příliš nejde, pro jiné je to naopak hračka. Toho byl zářným příkladem berounský rodák Čeněk Šercl, který ovládal několik desítek jazyků evropských, asijských i afrických a přezdívalo se mu “český Mezzofanti” po slavném italském polyglotovi (kolik jazyků skutečně ovládal, už se asi nedozvíme, některé zdroje uvádějí kolem třiceti, jinde najdeme i číslo 56).

Čeněk Šercl se narodil 28. září 1843 v Berouně. Byl přijat na německé gymnázium na pražské Malé Straně, ačkoliv neuměl německy. Na zkoušejícího však udělalo dojem, když se rychle naučil odpovědět na otázku, co dělá jeho otec, a bezchybně řekl, že je sirotčím na Smíchově: „Vater ist Waisenrechnungsführer am Smíchov”. Když v roce 1865 ukončil právnickou fakultu dnešní Karlovy univerzity v Praze, uměl už několik desítek jazyků. Kvůli omezeným prostředkům a nedostatku učitelů se učil především sám a používal při tom mnemotechnické pomůcky.

Od roku 1866 studoval v Londýně sanskrt, další indické jazyky, čínštinu a japonštinu. Zároveň pracoval v Britském muzeu, kde pořádal cizojazyčné knihy a vytvářel jejich katalog. V roce 1868 odjel do Ruska, kde se seznámil s petrohradským zastupitelem Bykovem a nechal se u něj zaměstnat jako vychovatel. Šercl bývá označován za cestovatele, i když sám žádnou velkou cestu nepodnikl. V Rusku se mu však naskytla možnost vypravit se na sever Evropy do oblastí obývaných Laponci a Něnci a nějakou dobu pobýval mezi příslušníky národa Komi. Patří mezi první Čechy, kteří zkoumali jazyk přímo u domorodých kmenů. Byl také prvním českým orientalistou, který na univerzitní úrovni studoval perštinu, čínštinu a japonštinu. Když absolvoval orientální fakultu petrohradské univerzity, bylo mu 25 let. O rok později už se stal docentem pro srovnávací jazykovědu na univerzitě v Charkově. Profesuru získal ve 37 letech za studii O číslovkách v jazycích indoevropských.

V letech 1885-1896 se na univerzitě v Oděse zabýval studiem národů na Krymu. Po odchodu do penze se s rodinou přestěhoval do Štýrského Hradce a později do Lublaně, kde si osvojil poslední jazyk – slovinštinu, a kde také 4. prosince 1906 zemřel. Pochován je na Starém křesťanském hřbitově v Oděse.

Zdroje:

  • Čeněk Šercl. Světozor. 1869, č. 21, s. 175-176.
  • Čeněk Šercl (Dokončení). Světozor. 1869, č. 23, s. 187.
  • Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 620 s. Kdo byl kdo. ISBN 80-85983-59-1.
  • MARTÍNEK, Jiří a MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 509 s. Kdo byl kdo. ISBN 80-85983-50-8.
Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Berounský advent 2023: Slet andělů, dobrá muzika a nové atrakce

Jak již napověděl ozdobený vánoční strom a připravené vánoční tržiště na náměstí, je tady advent! Ten berounský bude tradičně doprovázet řada kulturních akcí nejen...

Berounský salon prezentuje díla více než dvou desítek výtvarníků

Po dvou letech se opět prostory berounské městské galerie v Duslově vile zaplnily pestrou kolekcí výtvarných děl. Opět se otevřel berounský Salon. Podmínkou k účasti...

Sla(v)ný kalendář na podporu Klubu cystické fibrózy pomáhá

Už jste slyšeli o Sla(v)ném kalendáři pro rok 2024? Ne? Pak vězte, že jde o originální nástěnný kalendář, který je praktický, zdobí a zároveň...

Václav Šesták nenatrhá z nebe hvězd, a přesto věří, že natrhá

Slavnostní vernisáží v Galerii Starý zámek začala 9. listopadu výstava jedinečných děl malíře Václava Šestáka. Výstava nesoucí poetický název Nenatrháš z nebe hvězd byla zároveň příležitostí...

Hana Hrabáková v nové povídkové knize účtuje se středním věkem

Slavnostním křtem v úterý 21. listopadu v berounské městské knihovně byla uvedena mezi čtenáře nová kniha ze série Povídek ke kávě autorky Hany Hrabákové....

Alois Herout – král české stenografie

Jmenovat alespoň jednu osobnost české stenografie (nebo chcete-li těsnopisu či rychlopisu) by dokázal málokdo. Berouňáci by však mohli mít určitou výhodu. Řada...

Beseda s Jindrou Pavlišem o otužilcích v Hýskově

Chcete-li vědět více o otužování, o jeho historii, jak začít s otužováním, jaké jsou benefity otužování, vědecké poznatky o otužování apod., přijďte v pondělí...

„Anna Tyrolerová – Tvořím, tedy jsem…“ je název výstavy v Muzeum berounské keramiky

Anna Tyrolerová je výtvarnice, která vyhledává stále nové materiály. Tvoří autorskou keramiku, blízká je jí tedy hlína, ale přitahuje ji i prostý papír, látka...