Čtvrtek, 4 července, 2024
Domů Aktuality Na berounské „pajdě“ byl pokřtěn Průvodce předškolní pedagogikou

Na berounské „pajdě“ byl pokřtěn Průvodce předškolní pedagogikou

V pondělí 12. června proběhl v prostorách berounské Střední pedagogické školy slavnostní křest nové učebnice Průvodce předškolní pedagogikou. Autorkami nové knihy jsou Eliška Zapletalová a Eva Stodůlková, které patří k dlouholetým oporám zdejšího pedagogického sboru a které již za sebou mají publikování jedné úspěšné knihy – učebnice Pedagogiky pros střední školy.

Slavnostní odpoledne zpestřil bohatý kulturní program, o který se postaraly děti zdejších škol a školek, i studenti berounské střední pedagogické školy. Po slavnostním představení nové knihy i jejích autorek následovala autogramiáda.

Nová učebnice předškolní pedagogiky je určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o problematice předškolní výchovy nejmenších. Díky ní získají studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol dobrý teoretický základ v oblasti raného a předškolního vzdělávání. Svojí aktuálností a praktičností zaujme jak učitelky mateřských škol i přípravných tříd základních škol, tak chůvy v dětských skupinách a asistenty pedagoga v předškolních zařízeních. Výkladovou část učebního textu obohacují konkrétní ukázky, zajímavé citace, doporučení a osvědčené rady. Kniha svým celkovým pojetím čtenáře vybízí k hlubšímu zamyšlení nad smyslem osobnostního a sociálního rozvoje dětí předškolního věku. Kniha obsahuje barevnou fotografickou přílohu. Obě autorky touto učebnicí navazují na svoji spolupráci při přípravě úspěšné učebnice „Pedagogika pro střední školy“, která již řadu let patří k nejpoužívanějším učebnicím budoucích pedagogů.

Knihu je možné zakoupit například v e-shopu Dobré dárky, ZDE.

Krátce o autorkách

PhDr. et PaedDr. Eliška Zapletalová vystudovala dva nedělené magisterské obory Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro ZŠ a  SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka, je vedoucí kabinetu pedagogiky a psychologie na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje pedagogiku a občanskou nauku. Dlouhodobě vede odbornou praxi v mateřských školách a ve školních družinách. Učí nejen v denním, ale i v dálkovém a kombinovaném studiu. Spolupracuje s různými organizacemi a institucemi zaměřenými na předškolní děti. Aktivně pracuje ve výboru profesní organizace Asociace pro předškolní výchovu.

Mgr. Eva Stodůlková vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor pedagogika-psychologie. V současné době pracuje jako středoškolská učitelka na Střední pedagogické škole v Berouně, kde vyučuje psychologii a pedagogiku a vede odbornou pedagogickou praxi v mateřských školách a školních družinách. Vyučuje v denním, dálkovém i kombinovaném studiu. Podílí se na vedení praxe studentů několika vysokých škol. Spolupracuje s organizacemi zaměřenými na předškolní, školní i mimoškolní výchovu a na výchovu k manželství a rodičovství.

Slovo autorek na autogramiádě

Autorka Eliška Zapletalová na autogramiádě mimo jiné uvedla: „Díky kolegyni a spolupracovnici Evě Stodůlkové se mi podařil nejsmělejší sen, vytvořit středoškolskou učebnici předškolní pedagogiky. Jak vidíte, má cenu jít za svým snem – možná se vyplní.

Žáci 3. PB oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, kteří nám pomáhají s přípravou autogramiády se mne na hodině pedagogiky ptali, kdy jsme s kolegyní začaly psát Průvodce předškolní pedagogikou? V době covidové pandemie, na podzim roku 2020, v rámci distanční výuky. Nový učební text o předškolním vzdělávání, výběr úkolů a citátů jsme ověřovaly přímo na žácích ve všech formách studia na škole a také ve všech učebních předmětech (pedagogika, praxe, psychologie, speciální pedagogika). Díky za inspiraci, milí žáci.

Na otázku, v jakém čase jste knihu psaly? odpovídám: Tvořit učebnici je časové náročné, ale zajímavé. Hodně jsme četly, studovaly jak doma, tak i v NPK JAK v Praze. Poté přemýšlely a nakonec psaly: o prázdninách (letních, podzimních, jarních), ale také o víkendech a státních svátcích. Letos v zimě a na jaře jsme nad rukopisem seděly vždy ve středu dopoledne v Gross cafe nad Horní bránou a v úterý a ve čtvrtek po vyučování ve škole, někdy až do půl osmé večer. Pan školník Šaman s paní školníkovou si říkali, co tady ty dvě stále pohledávají? Diskutovaly, také opravovaly, upravovaly a vylepšovaly na textu, co se dalo.

Velice děkujeme za kritické posouzení rukopisu učebnice oběma recenzentkám. Z pozice odborníka na vývojovou a sociální psychologii prof. Lence Šulové, Csc., která je zde přítomna a dále Mgr. Romaně Studýnkové, předsedkyni Asociace ředitelů pedagogických škol. Ta knihu posuzovala z pozice odborníka na předškolní pedagogiku.

Žáci mi položili otázku, zda jsme čerpaly dotace na vydání knížky. Odpověď zni, nikoli. Ne! Žádné sponzory nemáme a vydání knihy si hrdě platíme z vlastních zdrojů rovným dílem. Naše díky patří nakladateli panu Machartovi, zde přítomnému, za péči, kterou osobně on a jeho spolupracovníci knize věnovali. Jedná se už o druhou publikaci, kterou ve spolupráci s ním vydáváme.

Možná si někdo myslí, že moje rodina strádala a musela se smiřovat s mojí nepřítomností, když mne „Průvodce“ zcela pohltil. Naopak upřímný dík patří mým dětem Kláře a Markovi za morální podporu a faktickou pomoc při práci na rukopisu. Za mnohé vděčím manželu Radkovi, ale to on dobře ví.

Jak knížku hodnotíte, co si na ní ceníte, se žáci zeptali. Dobře, jako dobrý počin. Myslím si, že se nám se spoluautorkou Evou podařilo vytvořit mnohofunkční učebnici, která je nejen klasickým výkladovým textem, ale i cvičebnicí a čítankou. Praktické úkoly podněcují k samostatnosti ve vyhledávání informací a k rozvoji kritického myšlení. Citáty a úryvky z knih slouží k hlubšímu zamyšlení o smyslu výchovy a vzdělávání nejmladší generace.

V učebnici jsou uvedena jména našich vnoučat s poznámkou o osobním věnování. Ale za sebe, to nyní cítím i jinak, Z odborného hlediska věnuji publikaci všem, od nichž jsem se učila, svým učitelům, kolegům a žákům, kteří se stali spoluaktéry vzniku Průvodce předškolní pedagogikou, aniž by si to kdy uvědomovali.“

Spoluautorka Eva Stodůlková na autogramiádě uvedla: „V životě na mne mělo vliv mnoho zajímavých lidí, kteří přispěli k formování mé osobnosti. Jedním z nich, kromě dalších lidí, byl pan prof. Matějček, uznávaný dětský psycholog. Vždycky nám na přednáškách říkal, že musíme dbát ve své výchovně- vzdělávací práci na rozvoj harmonické osobnosti dítěte, již v předškolním věku. Připomínal nám, že harmonizování nesmí probíhat tak, že bychom dítě v různých činnostech, které má rádo, nějak významně omezovali, ale tak, že jich využíváme k rozvíjení činností a funkcí jiných, které by dítě samo od sebe rozhodně zanedbávalo.

Malému čtenáři například nebudeme přikazovat, aby si nečetl a šel si hrát, ale půjdeme s ním ven sami, budeme objevovat zajímavé věci, navodíme zajímavou hru, ve které čtení sice také objeví, ale jen jako vedlejší věc. Budeme cvičit nebo kreslit, poslouchat pohádku nebo vyprávět příběhy ze života – ale pozor – budeme to dělat společně! Jako odměnu za zdařilou činnost bude mít dítě opět chvíli volného času, kdy se zase bude moci zabrat do své oblíbené činnosti.

Jedna psychologická poučka říká, že vjem (t.j. to, co smysly zachytí a my si uvědomíme), má přednost před představou (tedy tím, co si jen myslíme). A právě velice vydatným zdrojem vjemů je jakákoli práce, Navíc je-li zdravá pro tělo a ještě zábavná, je zdravá i pro duši. Můžeme ji stylizovat tak, aby dítěti byla zřejmá i její společenská užitečnost.

A právě taková práce, která je zábavná a užitečná a na které se dítě s námi účastní (samozřejmě, že je nepřetěžujeme ani nároky fyzickými ani časovými) je nejúčinnějším harmonizačním prostředkem.

Každý máme právo na svůj individuální vzorec duševních schopností, máme právo na osobní přednosti a nedostatky, na své osobní plus a minus. Ale vždycky při vystoupení před dětmi a při všech aktivitách s nimi, (samozřejmě nejen před dětmi předškolního), bychom měli, my dospělí, být dětem dobrým příkladem vhodným k napodobení. Na toto vše jsme se snažily myslet při psaní naší učebnice. A když venku bylo krásné počasí, dovolené v plném proudu, všichni si užívali prázdniny a my psaly a psaly a na paměti stále měly: pílí dojdeš nejsnáze k cíli. A povedlo se. Průvodce předškolní pedagogikou právě vyšel…“

Autorka fotoreportáže: Aneta Zelenková

Kameel Machart
redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Šeherezáda vyprávěla pohádky, zpívala a tančila v Hořovicích

Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice KOPES uvedl dětský anglický muzikál ŠEHEREZÁDA (SCHEHERAZADE-Tales of The Arabian Nights) z pera Nicka Perrina...

Mezisvěty (3xHamplovi) v Galerii Starý zámek v Hořovicích

Akad mal. Petr Alois Hampl – obrazy a grafika / BcA. Petra Hamplová – skleněné objekty / MgA. Petr Hampl – obrazy Zahájení výstavy: 27....

Ve Svatém Janu pod Skalou proběhne tradiční pouť

V obci Svatý Jan pod Skalou se v sobotu 22. června a v neděli 23. června uskuteční tradiční Svatojánská pouť s velmi bohatým kulturním...

Muzeum berounské keramiky zve na vernisáž „Jan Jánský – Steinberg Pottery“

Jana Jánského již od dětství zajímají dávné civilizace i pozdější práce řemeslníků 17.-19. stol. Z nich také pramení jeho inspirace. Díky své matce Zdeně...

BEROUNSKÉ HRADBY letos lákají nejen na násobného držitele ceny Anděl

Desátý ročník největší berounské hudební akce pod širým nebem nabídne v sobotu 15. června na Husově náměstí kromě skvělé muziky i produkty malých pivovarů...

Na hudlickém minifestivalu „Skála fest“ zahrají kapely pro dobrou věc

Kapela Jungmannova vnoučata ve spolupráci s obcí Hudlice vás zve na dobročinný minifestival Skála fest. Akce se uskuteční v lokalitě Pod Skálou v Hudlicích...

Geniální vídeňský varhaník a skladatel Josef Labor pocházel z Hořovic

Před 100 lety zemřel ve Vídni hořovický rodák, který byl ve své době označován za jednoho z nejlepších světových varhaníků. U nás zůstává spíše...

Kniha „Kublov – historie obce pod Velízem“ slavnostně pokřtěna na oslavách Zvonařova výročí

Berounské nakladatelství Machart vydalo pro obec Kublov novou obrazovou publikaci nazvanou Kublov - historie obce pod Velízem. Kniha byla za velkého zájmu veřejnosti slavnostně...