Pátek, 29 září, 2023
Domů Osobnosti regionu Co skrývá česko-německý slovník obrozence Josefa Jungmanna?

Co skrývá česko-německý slovník obrozence Josefa Jungmanna?

Jedno z nejvýznamnějších výročí, které si letos připomínáme, je 250 let od narození Josefa Jungmanna. Snad každý ví, že byl důležitou osobností českého národního obrození, že se narodil v Hudlicích (to ví minimálně každý na Berounsku), že chodil do školy v Berouně (ano, do té, co se jmenuje Jungmannova ZŠ, přestože už to není ta budova, kterou navštěvoval) a napsal česko-německý slovník. Asi málokdo si však opravdu uvědomuje, jak zásadní bylo vydání slovníku pro náš jazyk. Mluvili bychom bez Jungmanna dnes stále česky? 

Jungmann se rozhodl zpracovat slovník mnoho let před jeho vydáním. Dlouhé roky se věnoval jeho přípravě nejen on, ale i řada jeho spolupracovníků. Jelikož pracoval na plný úvazek jako gymnaziální profesor v Litoměřicích, práci na slovníku se musel věnovat odpoledne a po večerech. Měl však svůj cíl a motivaci. Chtěl vytvořit z češtiny moderní životaschopný jazyk a dokázat, že je čeština ostatním jazykům rovnocenná.

Ve slovníku chtěl Jungmann shrnout veškerou slovní zásobu. Probíral se staršími lexikony, vypisoval si slova a dostával i sbírky slov od svých spolupracovníků. Pomáhal mu například berounský děkan Josef Antonín Seydl, autor Kroniky královského města Berouna. Jungmann do slovnku přejímal slova z jiných slovanských jazyků a vytvářel novotvary, např. odvozováním či skládáním.

Slovník byl připraven k tisku v roce 1833. Pod názvem Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna vycházel v letech 1834–1839. Hojně a chybně se jako rok vydání prvního dílu uvádí 1835. Slovník však nevycházel po jednotlivých dílech, ale po svazcích. Ty obsahovaly několik archů a vycházely čtvrtletně. Jeden svazek měl asi 200 stran. První dva svazky nesly vročení 1834 a další tři svazky vyšly v roce 1835, kdy bylo dokončeno vydání prvního dílu. Novodobé vydání pochází z roku 1989.

Pět dílů slovníku obsahuje téměř 120 000 hesel na zhruba 4600 stranách. Slovník vyšel za podpory Matice české, Jungmann však musel na tisk přispívat z vlastní kapsy. Ačkoliv jde o slovník překladový, má charakter popisného výkladového slovníku češtiny. Stal se naprosto zásadním počinem pro zachování a rozšíření českého jazyka a Jungmann tak svou prací položil základy novodobé spisovné češtiny. Císař Ferdinand Dobrotivý mu v roce 1839 udělil za vydání slovníku Leopoldův řád.

Původní vydání slovníku ochraňuje ve svém fondu berounská knihovna, kde si ho na vyžádání můžete nechat přinést, nahlédnout do něj a pokochat se krásou tehdejší češtiny. Zjistíte tak třeba, co znamenají slova chuderlawost, šeydéřka či tetčenice. Kdo nechce vážit cestu do knihovny, může využít online verzi slovníku.

Zdroje:

Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení propagace a regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Před 180 lety se v Berouně narodil český polyglot Čeněk Šercl

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. A i když jsou tací, kterým učení jazyků příliš nejde, pro jiné je to naopak hračka. Toho...

Jiří Kobr a Jakub Špaňhel vystavují ve Svatém Janu pod Skalou

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 28. září v 16 hodin bude zahájena výstava soch, obrazů a grafik Jiřího Kobra ve Svatém Janu pod...

V kostelíku na Velízi zazní 8. října hudba i slovo

Hudba i slovo na Velízi - to je název koncertu, který se uskuteční v neděli 8. října od 15 hodin v kostele...

Absolventi berounského gymnázia ve videích glosují moderní českou historii

Na aktuálně vznikající sérii krátkých videí Long History short, která si klade za cíl popularizovat zlomové okamžiky moderních českých a československých dějin,...

Toulky za uměním tří generací v hořovické galerii Starý zámek

Výstava s názvem Hledání struktury byla zahájena slavnostní vernisáží 15. září 2023 v Galerii Starého zámku v Hořovicích a prezentuje dílo Miloslava...

Výtvarné kurzy pro dospělé startují na berounské ZUŠ od začátku října

Sotva se rozběhla výuka výtvarného oboru v základním vyučování pro děti, už se chystají v ZUŠ Václava Talicha i kurzy pro dospělé. Kurzy kresby...

LATINO PARTY v Berouně – pro všechny milovníky latinských rytmů

Ke konci srpna jsem ze zvědavosti navštívil akci ve studiu KALA Beroun, o které jsem se v podstatě dověděl čirou náhodou. A byl...

V Loděnici se snaží o obnovu kostelních zvonů

OBNOVA ZVONŮ V LODĚNICKÉM KOSTELE SV. VÁCLAVA Obec Loděnice, která byla situována při významné zemské stezce, se může pyšnit bohatou historií i hospodářským...
X