Úterý, 27 února, 2024
Domů Region obrazem Staročeské máje 2023 v Olešné

Staročeské máje 2023 v Olešné

Touto tradiční událostí byli 13. května potěšeni nejen obyvatelé Olešné, ale i ostatní příznivci této tradice, kteří ji svojí účastí přišli podpořit. Sobotní beseda, kterou olešenská mládež předtančila na prostranství pod májí, je, jak mnozí tuší, třešničkou na dortu měsíčních příprav, koordinace a plánování.

Již v březnu byly oficiálně zahájeny její přípravy. K účasti na májích byly přizváni nejen několikaletí zkušení tanečníci, ale jejich řady byly rozšířeny o mladistvé nováčky. Májovníci tak zahájili pilování tanečních kroků májové besedy a vzájemné souhry. Během dalších měsíců bylo důležité zajistit také všechny nedílné součásti celé akce. Jejich výčet je opravdu bohatý – zajistit kapely, zamluvit kroje, vytisknout a rozvěsit plakáty a pozvánky, domluvit povoz s koňmi, objednat jeřáb, zařídit pokácení, odtah a uskladnění máje, vypůjčení loupáků, vybrat a objednat víno, nakoupit krepáky a další.

Ve středu 10. května byla úspěšně pokácena máj, odtažena, uskladněna a oloupána. Pátek 12. května se nesl v duchu finálních příprav. V tento den májovníci pilně pracovali od božího rána – trhali kontryhel na věnečky, řezali dříví, káceli břízky, stavěli konstrukci kecalovny a zdobili ji, vyráběli věnec, zdobili vše barevnými krepáky, připravovali sál, rozdělili si kroje, za pomoci jeřábu vystavěli máj a především si užili společný čas a zábavu. Večer byl završen posezením u ohně při hlídání máje a zdobením obecních ulic vtipnými nápisy z vápna.

Sobota 13. května byla pro májovníky zaslouženou odměnou. Po ranním nácviku staročeské besedy v místním hostinci vyrazil průvod májovníků k domu paní starostky s žádostí o svolení s uspořádáním Staročeských májů v obci Olešná. Závěrečný společný tanec paní starostky a prvních májovníků úspěšně odstartoval májový průvod. Doprovodem mu byla kapela Cheznovanka, povoz s koňmi a kecal s policajty, kteří dohlíželi na jeho průběh. Májovníci postupně navštívili obydlí jednotlivých občanů, srdečně je pozvali na besedu a večerní zábavu a obdarovali je pozvánkou označenou slosovatelným číslem o výherci májky. Ač celodenní akci doprovázelo poněkud chladné počasí, ulicemi zněla muzika a radostné pokřiky průvodu. Závěrem byli účastníci pohoštěni občerstvením od hlavních májovníků v místním hostinci.

Před samotnou besedou se vyrazilo pro hlavní májovnici do jejího rodného domu a pak již nic nebránilo zahájení tradiční staročeské besedy na místním „plácku“. Zástup májovníků doprovodilo koňské spřežení. Kecal postupně představil jednotlivé májovníky, kteří se poté roztančili do rytmu kapely Cheznovanky. Pro kapelu se máje v Olešné staly také významnými, jelikož v naší společnosti oslavili krásné 50leté výročí na hudební scéně. Večer byl završen zábavou v Hostinci u Zeleného Stromu, kde k tanci a poslechu hrála kapela Empatia.

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem, kteří se účastnili májových příprav, podíleli se na jejich průběhu, či nás přišli podpořit na besedu a poté i zábavu. Vaše přízeň je naším hnacím motorem pro to neustat v udržování této krásné tradice.

text a foto: Anežka Hošnová

Alexandra Plomerová
externí dopisovatel Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...