Slavnostní zahájení nového ročníku cyklu besed

18

Ve středu 25. ledna 2023 od 17:30 hod. se bude v berounském kostele sv. Jakuba Většího konat slavnostní zahájení nového, již 23., ročníku cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi. Námětem většiny besed naplánovaných na tento rok je seznamování našich příznivců s uměleckými, historickými i přírodními pamětihodnostmi, a to především v Berouně.
Nabízíme Vám první poznávací besedu letošního roku a zveme Vás na návštěvu kostela sv. Jakuba Většího spojenou s komentovanou prohlídkou vnitřních prostor kostela s odborným výkladem k jednotlivým předmětům mobiliáře. Za zmínku určitě stojí některé pozoruhodné obrazy, ale i jiné zajímavosti a zvláštnosti tohoto svatostánku. Kostel sv. Jakuba Většího patří k nejvýznamnějším objektům města Berouna.
Lektorem a průvodcem nám bude titulární varhaník chrámu sv. Jakuba v Berouně, skladatel a pedagog Mgr. Lukáš Petřvaldský a slíbil, že nám ukáže také vzácné artefakty z depozitáře kostela, které nemá běžný návštěvník šanci vidět. Svoji přednášku ozdobí ukázkami varhaní hudby ve vlastním provedení. Pan Petřvaldský nám řekne také o působení varhanní hudby při bohoslužbách, jak se vůbec dostaly varhany do kostela, případně něco o ritu samotných bohoslužeb.
Počet účastníků není omezen, takže se nemusíte přihlašovat. Na akci se bude finančně podílet město Beroun – vstup je tedy zdarma. Na první akci letošního roku vás všechny srdečně zveme.