Agentura ochrany přírody a krajiny zve na únorové akce: od mokřadů po Ekofilm

14

Dne 4. února se uskuteční vycházka ke Světovému dni mokřadů s pozorováním zimujícího ptactva na řece Berounce. Vycházka se tentokrát bude odehrávat mezi Zadní Třebaní a Řevnicemi. Dne 17. února proběhne na Tetíně v Komunitním centru již 2. ročník Selského fóra – setkání nejen zemědělců. A dne 25. února – opět na Tetíně v Komunitním centru – se mohou návštěvníci těšit na promítání filmů s ekologickou tématikou Ozvěny Ekofilmu 2022, jehož součástí bude i cestovatelská přednáška.

Hana Hofmeisterová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Oddělení Správa CHKO Český kras)