Pondělí, 26 února, 2024
Domů Aktuality Berounská ZUŠ Václava Talicha připravuje studenty na střední umělecké školy

Berounská ZUŠ Václava Talicha připravuje studenty na střední umělecké školy

Přípravě studentů k přijímacím zkouškám na střední umělecké školy se v berounské ZUŠ Václava Talicha věnují již desátým rokem. Je to stále náročnější a vyžaduje to delší dobu přípravy. Talentové zkoušky skládají žáci devátých tříd základních škol vždy na začátku ledna, výsledky se dozví na začátku února. Rozhodnutí o tom, že bude žák zkoušet uspět v talentových zkouškách, je třeba udělat minimálně rok dopředu, tj. na začátku druhého pololetí 8. třídy základní školy.

„Letošní talentové zkoušky opět potvrdily moji zkušenost, že začít přípravu až na začátku 9. třídy, tedy čtyři měsíce před zkouškami, je pozdě,“ říká o svých zkušenostech MgrA. Andrea Borovská, vedoucí výtvarného oboru na berounské ZUŠ a dodává: „O střední umělecké školy je rok od roku větší zájem. Přicházejí na řadu silné ročníky dětí, tomu se přizpůsobily i střední umělecké školy a talentové zkoušky rozdělily do dvou kol. Nejprestižnější pražská Hollarka dokonce vybírala letos prvním rokem studenty do druhého kola na základě odevzdaného portfolia prací, ke zkouškám pozvala jen ty, jejichž portfolia byla na vysoké úrovni. Některé školy začaly vyžadovat v portfoliu povinně předepsané jednotné práce s podrobným zadáním a bez těchto prací portfolio nehodnotí.“

Bez důkladné přípravy už není téměř možné u zkoušek uspět, většina studentů dochází na přípravné kurzy přímo na střední školy, na které se chtějí hlásit nebo se připravují soukromě. Berounská ZUŠ Václava Talicha má ve své doplňkové činnosti od roku 2016 kurz přípravy na talentové zkoušky, který je určen jak pro žáky výtvarného oboru, tak pro studenty, kteří na ZUŠ nikdy nechodili. Původně se konal dvouhodinový kurz jedenkrát týdně, ale v posledních dvou letech se naplnily hned dva kurzy.

„V letošním roce jsem připravovala osmnáct studentů, kteří se hlásili na státní i soukromé umělecké školy především do Prahy, ale také do Plzně, Poděbrad a Jihlavy. Studenti mohou skládat talentovky na dvě školy a s výběrem správné školy je třeba trochu taktizovat. Na některé školy se hlásí obrovské množství uchazečů, na jiné je to volnější, také obor od oboru je zájem odlišný. Například zájemci o obor grafický design tiskovin nebo digitálních médií násobně převyšují počet přijímaných studentů. Ve chvíli, kdy máte jistotu, že se budete poměřovat s dvěma sty uchazečů a škola přijímá pouze deset nejlepších, je třeba vést přípravu důsledně a cíleně na vybrané obory,“ zdůrazňuje důležitost dobré přípravy Andrea Borovská.

Dnes již zkrátka nestačí prokázat zdatnost v kresbě nebo malbě, ale portfolio prací musí obsahovat dle zaměření jednotlivých oborů modelování ze sochařské hlíny, typografické práce, plakáty, návrhy obalů na knihy, obalové krabičky, šité modely šatů apod. Na talentových zkouškách skládají studenti 3–4 úkoly, vždy kreslí a malují a poté plní specializované zadání – dle zaměření daného oboru. Například tvoří modely z papíru, modelují z hlíny, navrhují piktogram, plakát, vytvářejí koláže apod. Úkoly jsou rok od roku rafinovanější a některé školy vyžadují i práci v grafických programech již u přijímacích zkoušek.

Aby student uspěl u talentovek, musí předvést nejen svůj talent, ale při přípravě i pracovitost, kreativitu a píli. Portfolio, které přinese plný počet bodů, je třeba připravit dle požadavků konkrétní školy, žák musí nastudovat, jaký styl nebo postupy se na konkrétní škole preferují a navštívit vybranou školu nejen na den otevřených dveří, ale minimálně jednou i na konzultace nad vytvořenými pracemi.

„Náš kurz přípravy na talentové zkoušky je koncipován tak, aby se student v prvních měsících vyprofiloval a vybral dvě školy, na které se bude hlásit. Další příprava již směřuje konkrétně na grafickou, textilní, restaurátorskou, oděvní školu či další typy škol. Pokud se studentům podaří postoupit do druhého kola talentovek, vypracovávají test z všeobecných dějin a dějin výtvarné kultury, rovněž absolvují pohovor, který je cíleně zaměřen na umělecké zájmy uchazeče,“ upřesňuje Andrea Borovská a k případnému neúspěchu dodává: „Nejčastějším důvodem neúspěchu u zkoušek je nevhodně vybraná škola. Za deset let vedení přípravných kurzů dobře vím, jaká musí být úroveň studenta a jeho portfolia, aby měl šanci k přijetí na zvolenou školu. Sebelepší příprava selhává ve chvíli, kdy student podlehne stresu nebo není připraven na celodenní maraton talentových zkoušek, které letos trvaly na některých školách od 8 do 19 hodin. Z tohoto důvodu pořádáme na závěr každého kurzu tzv. talentovky nanečisto, kdy ve spolupráci se ZUŠ Řevnice simulujeme celodenní přijímací zkoušky – včetně testu a hodnocení portfolia – pro 20 až 26 studentů. Teprve tam si někteří uvědomí, že běžně vytvoří jednu kresbu nebo práci denně, ale najednou musí vytvořit čtyři práce za sebou s přesně daným časovým limitem. Pokud se jim jedna práce nezdaří, nesmí podlehnout beznaději a musí se snažit pracovat kreativně až do konce.“

Letošní talentovky mají zájemci za sebou, vyhodnocení a verdikt o přijetí či nepřijetí se dozví první týden v únoru. Hned první únorový týden však začíná další ročník přípravných kurzů, do kterých berounská ZUŠ Václava Talicha přijímá jak žáky výtvarného oboru ZUŠ, tak žáky 7. a 8. tříd, kteří na ZUŠ nikdy nechodili. Kapacita kurzů je omezena, proto pokud máte zájem skládat zkoušky v lednu 2024, neváhejte a přijďte se do berounské „zušky“ ukázat se svými pracemi.

Kameel Machart
redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...