Přednáška prof. Jana Rychlíka o identitě Ukrajiny

26

Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2023 s podporou města Berouna cyklus přednášek s názvem Setkávání muzeu. První z nich, která se uskuteční 9. února 2023, má téma Ukrajina – svébytná státnost a národnost.

Tradici ukrajinské státnosti můžeme počítat na roky, desetiletí, či staletí, podle toho, jak vnímáme historický vývoj a kontinuitu tohoto státu. Přednáška odpoví na otázky spojené se státním i etnickým formováním oblasti, která v moderních dějinách zažívala značně komplikovaný a tragický vývoj,” říká prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK), který přednášku povede.

Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu bude zaměřen na humanitní vědy, tematický záběr sahá od historie a politologie přes umění, náboženství až k architektuře. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci z akademických institucí Prahy či dalších univerzitních měst. Dramaturgický dohled, volba témat, oslovení přednášejících i moderování samotného večera zajišťuje historik a politolog prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který je odborným garantem projektu.

Další program přednášek:

Pomníky a jejich legitimita v proměnách času, Přednášející: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), 13. 4. 2023

Josef Váchal: Umění a magie písma, Přednášející: doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. (FF UK), 8. 6. 2023

Duchovní svět Indie, Přednášející: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (UPCE), 14. 9. 2023

Katedrála sv. Víta: Kameny i osudy lidí, Přednášející: prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (FF UK) a Mgr. Maříková Kubková Jana, Ph.D. (AV ČR), 9. 11. 2023

Všechna přednášky se uskuteční v Muzeu Českého krasu (Husovo nám. 87, Beroun). Začátek vždy v 18 hod. Vstupné 30 Kč/plné