Keramika pálená dřevem – výstava Juraje Langa v Muzeu berounské keramiky

41

Jura Lang se narodil v roce 1981 v Praze. Původně měl být kuchař, ale karty osudu se rozhodly zahrát si s ním úplně jinou hru. I ta zdánlivě temná cesta nás ale někdy přes klikaté zatáčky paradoxně vede za světlem. S keramikou se totiž blíže seznámil kolem roku 2004 v rámci léčebného programu v terapeutické komunitě Sejřek, která pomáhá lidem s problémy z oblasti závislostí. Součástí komunity je krásná zámečnická a keramická dílna, kde se v rámci terapie věnovali keramice, převážně šlo o keramiku modelovanou. Práce s hlínou ho zaujala natolik, že se jí jakožto koníčku začal věnovat i po přestěhování z Prahy do Olomouce. V průběhu dalších let se začal keramikou zabývat vážněji a výrobou keramiky se zkusil také živit.

Rozhodl se naučit točit na kruhu, k čemuž si vybral keramickou dílnu Marcely Trumpešové v Koněšíně na Vysočině. Zde po absolvování kurzu zůstal a po další dva roky pracoval již jako točíř. S výukou v Koněšíně občas jezdili vypomáhat keramici Honza Jánský a bratři Nikola a Dan Sekovi. U nich se poprvé setkal s keramikou pálenou dřevem, jejíž divoké povrchy jej absolutně uchvátily. To už s přítelkyní Hankou a dvěma dětmi bydleli nedaleko Koněšína, ve Střížově, kde s pomocí Honzy Jánského postavil svou první menší pec na výpal keramiky dřevem na vysoké teploty. V jedné z místností v novém domě ve Střížově vznikl také jeho ateliér. Pálí především kameninu a porcelán, povrchy nádob tvoří hlavně nízkotavné jíly – tzv. šlemovky, popelové glazury a glazury skládané na základě receptur zemí dálného východu. Též experimentuje se solnou glazurou, k jejímuž výpalu přibyla na zahradě u domku ještě jedna menší pec. Většinu svých věcí točí na hrnčířském kruhu, jedná se o běžné, užité nádobí. Občas se uchýlí i k tvorbě modelované, ovšem zase nádob, v tomto případě většinou váz a mís. Nedávno dostal nabídku využít prostory bývalého obchodu v Číměři, kde má svou současnou dílnu. Zde mají v pronájmu také hospodu s krásným sálem, kde kromě koncertů a různých akcí Hanka organizuje věhlasný hrnčířský bál.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12.1. 2023 v 17h.