Kniha „Život Berounska a Hořovicka“ slavnostně pokřtěna v Muzeu Českého krasu

63

Nový obrazový průvodce regionem – kniha Život Berounska a Hořovicka autora Emila Šnaidaufa – je již třetím titulem v této regionální řadě. Kniha byla slavnostně pokřtěna v berounském Muzeu Českého krasu v úterý 6. prosince za hojné pozornosti veřejnosti. Kromě autora Emila Šnaidaufa a nakladatele Kameela Macharta slovo na křtu pronesli i RNDr. František Pojer a RNDr. Karel Žák, kteří se také ujali role kmotrů.

Velmi pestré přírodní podmínky oblasti Berounska a Hořovicka podmiňují výskyt mnoha ekosystémů s mimořádně bohatým zastoupením fauny a flóry. Velké přírodní bohatství této části Středočeského kraje potvrzuje i existence hned tří chráněných krajinných oblastí – Českého krasu, Křivoklátska a Brd. Jednotlivé kapitoly této publikace představují vybrané biotopy a organizmy, které se v nich vyskytují. Nejedná se o encyklopedický přehled druhů, ale o představení atraktivních živočichů a rostlin s pozoruhodnými vlastnostmi a zajímavým způsobem života. Autor nás na jedné straně seznamuje se vzácnými a chráněnými druhy, ale také s málo známými skutečnostmi ze života zdánlivě obyčejných organizmů. Ambicí této publikace je vyvolat zájem čtenářů o další poznávání zdejší přírody a také o její aktivní ochranu.

Fotograficky bohatě ilustrovaná kniha navazuje na úspěšnou ediční řadu publikací o tomto regionu, která se již v minulosti věnovala podzemí zdejšího kraje nebo specifické tematice hub (Podzemí Berounska a Hořovicka, Houby Berounska a Hořovicka).

Mgr. EMIL ŠNAIDAUF: pedagog a popularizátor poznávání přírody a krajiny, s důrazem na její ochranu. Ve své publikační činnosti pravidelně přispívá do odborných i populárních periodik, které se věnují přírodě a její ochraně. Publikoval také edukační texty pro žáky a studenty. Je autorem řady naučných stezek v regionu. V roce 2022 mu byla udělena Cena města Berouna za jeho dlouholetou pedagogickou a popularizační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Knihu je již nyní možné zakoupit u většiny dobrých knihkupců nebo na internetu: https://www.dobredarky.cz/berounalie/479-zivot-berounska-a-horovicka.html

Autor fotografií: Daniel Kreissl