Listopadová výstava v galerii Holandský dům mapuje počátky fotografického aktu u nás

36

Zajímavou možnost porovnat to, jak se fotil akt kdysi a jak se fotí dnes, budou mít návštěvníci v galerii Holandský dům. Současné akty zde totiž v říjnu vystavoval berounský fotograf Vladimír Kasl. Listopadová výstava patří aktům, které u nás vznikaly převážně na konci 19. a počátkem 20. století. Fotografie pocházejí se Sbírky Scheufler, s níž galerie spolupracuje již od roku 2015. To, že dvě fotografické výstavy se stejným zaměřením následují přímo po sobě, zavinila ne právě příjemná náhoda, přesněji tedy březnová havárie, která přesunula výstavu Vladimíra Kasla ´na později´. Věříme, že návštěvníci galerie tedy tyto dvě těsně po sobě jdoucí výstavy, které jsou stejné a přece každá jiná, budou brát jako bonus pro porovnání technik, prostředí i pohledů na ženskou (a v případě dobových fotografií i mužskou) krásu.

Výstava Akt – počátky fotografického aktu u nás ukazuje, že také počátky dějin fotografování aktu v českých zemích jsou bohaté a že již v éře monarchie obsahují široké námětové spektrum.  Výstava si všímá jak děl uměleckého charakteru, tak širšího mimouměleckého kontextu fotografování nahých těl souvisejícího s liberálnější společenskou atmosférou a s prudkým rozvojem amatérské fotografie po přelomu 19. a 20. století. V 19. století míval většinou fotograf aktů problém, snímky se mu zabavovaly, mohlo to mít soudní dohru. Výjimkou byla vyobrazení, u nichž akt byl v roli umělecké alegorie, tolerovaly se  i prezentace  etnologických snímků z krajin, kde nahota byla přirozená, a dále snímky označované  jako „pomůcka pro malíře“. Zřejmě poprvé byly u nás vystaveny fotografické akty roku 1856 a to za zástěnou a fotograf František Fridrich, který je vystavoval, byl za přečin souzen.

Výstava bude zahájena výjimečně v úterý 8. listopadu v 17 hodin za přítomnosti znalce fotografie éry monarchie Mgr. Pavla Scheuflera, který je majitelem sbírky. K vidění bude do soboty 26. listopadu. Více na www.mkcberoun.cz.