O zajímavých houbách Berounska s mykologem Oldřichem Jindřichem

67

V rámci cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi, pořádáme za finanční podpory města Beroun přednášku a následnou besedu se zkušeným amatérským mykologem Oldřichem Jindřichem. Dozvíte se zajímavosti o houbách, a to zejména o těch, které můžete najít v berounském regionu. Svět hub je velmi obsáhlý – jenom v Česku je zjištěno asi 10 000 druhů. Svět hub je zajímavý – prorůstají půdou, poletují vzduchem a žijí i v našem těle, vzrůstem se vyskytují od mikroskopických organizmů až po největší známé organizmy na světě, stály u zrodu života na souši a vlastně na nich víceméně závisí veškerý život na zemi. Svět hub je někdy také nepochopitelný – v současné době už nejsou řazeny k rostlinám (jak jsem se já učil ve škole), ale tvoří samostatnou říši, dokážou přežít v otevřeném kosmu, libují si v radioaktivním záření atd.

Beseda se bude konat ve středu 19. října 2022 v 18:00 hod. v klubu důchodců v Městské knihovně Beroun. Vstup zdarma. Také tam bude možné zakoupit knihu Houby Berounska a Hořovicka, jejíž je přednášející hlavním autorem.