Historické pohlednice pod berounskou Horní branou nabízejí zajímavá srovnání

39

Čerstvě instalovaná výstava na panelech pěší zóny pod berounskou Horní branou prezentuje soubor historických pohlednic ze soukromých sbírek Jiřího Suchánka a rodiny Jeřábkových. Na šesti velkoplošných panelech pod názvem Pozdrav z Berouna jsou pohledy na město prezentovány tak, že umožňují zajímavé srovnání se současnou podobou města.

Na základě stejným motivů byl připraven i městský kalendář na rok 2023, který je již nyní možno zakoupit například v městském informačním centru.