V knihovně se bude mluvit o Českém krasu a Národním parku Křivoklátsko

134

Zveme všechny zájemce do Městské knihovny Beroun na přednášku Přežijí vzácnosti přírody Českého krasu dalších 50 let? Přednáška se koná v rámci celoročního přednáškového cyklu s názvem Za minutu dvanáct.

V letošním roce uplynulo 50 let od založení CHKO Český kras. Co to vlastně znamená pro krajinu i lidi v ní žijící? Jak se vůbec o přírodu Českého krasu pečuje? A co se za těch 50 let změnilo? Přednášet budou Ing. Petr Moucha CSc., který se na přípravě CHKO podílel a byl prvním vedoucím Správy CHKO Český kras a současný vedoucí Správy CHKO RNDr. František Pojer. Oba muži coby aktivní ochránci přírody povypráví o slastech i strastech ochrany přírody, jejích specifikách a svízelnostech. V rámci diskuze se dotkneme i tématu připravovaného Národního parku Křivoklátsko.

Akce se koná ve středu 14. září 2022 od 18:00 hodin.

Vstupné 50 Kč, předprodej v knihovně.