Na Berounsku proběhla 10. června tradiční Noc kostelů

76

O Noci kostelů jsem navštívil čtyři kostely na Berounsku. Program v jednotlivých kostelech bohužel začínal ve stejnou hodinu, anebo se překrýval, takže jsem hudební vystoupení zvládl jenom ve dvou. Písničkářku Žofii Kabelkovou v chyňavské kapli Husova sboru CČSH (koncert začínal v 18:00 h) a musel jsem odejít před koncem, abych stihl pěvecké vystoupení ženského sboru DoReMila v Železné v kostele Nanebevzetí Panny Marie (to začínalo v 19:10 h a přikládám ukázku).

První tři fotky jsou z Chyňavy – kaple Husova sboru CČSH s písničkářkou Žofií Kabelkovou, druhé tři ze Železné – kostel Nanebevzetí Panny Marie, starosta Železné přítomné seznámil s historií místní básnířka přednášela v přestávkách vystoupení sboru DoReMila své verše. Opět jsem odešel před koncem koncertu, abych stačil do zavírací doby navštívit ještě další kostely, které jsou běžně nepřístupné. Celkem jsem zvládl čtyři, než se vstupní brány opět uzavřely, a to jsem jezdil autem. Jenom pro dokreslení uvádím, že hudební program na Tetíně začínal v 19:30 h, v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech v 18:00 h, varhanní koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Osově také v 18:00 h atd. Myslím si, že je to škoda, protože přístup do většiny našich svatostánků je omezený a umělecký zážitek z hudebního vystoupení v úchvatných prostorách některých kostelů je neopakovatelný.

Na prvním snímku je kostelní areál ve Skřipli, dále varhany v kostele sv. Šimona a Judy, pohled do kostnice v přilehlé kapli a zrestaurovaná nástropní malba tamtéž. Na posledních třech fotkách je kostel Narození sv. Jana Křtitele v Osově – po Karlštejnu nejvýznamnější stavba Berounska. Bohužel těch původních barokních reliéfů už je v kostele jenom několik, protože byl 11x vykraden. Pak se člověk nediví, že je téměř neustále uzavřen.