Námětem aktuální kublovské výstavy Ladislavy Kučerové je cesta vody – od Velízu do moře

77

V pátek 24. června byla v zasedací místnosti obecního úřadu v Kublově vernisáží zahájena výstava obrazů Ladislavy Kučerové. Téma výstavy je obsaženo v jejím názvu: Cesta vody – od Velízu do moře. Úvodní slovo pronesl Otomar Dvořák a hudebně ho několika svými písněmi doprovodil Jan František Bartoš. Malířka na procházkách krásnou přírodou kolem Kublova a Velízu nachází nejenom náměty k malování, ale inspirovaly ji také k zamyšlení nad tím, kudy a kam vlastně teče voda z místního potůčku. Letošní výstava Ladislavy Kučerové sleduje dobrodružství vody od pramene, kdy Kublovský potok skrz vesnici a rybník, louky a les doputuje k ústí do Pařezového potoka – tolik oficiálně, avšak Otomar Dvořák v zahajovacím projevu prohlásil, že všichni místní říkají, že se Pařezový potok vlévá do Kublovského, což se setkalo s hlasitým souhlasem přítomných. Údolím ticha doteče ke Stroupinskému mlýnu, kde se vlévá do Stroupinského potoka, ten pak do Červeného potoka u Bavoryně, dále pak u Zdic do řeky Litavky a dále už to všichni Berounští známe, až se za Hamburkem smíchá se slanými vodami Severního moře.

Bez vody není života, ale když je jí moc, tak může životy i brát. Letos si připomínáme 150. výročí velké povodně na Berounsku, Hořovicku, Rakovnicku a Zbirožsku, kdy 25. května 1872 v odpoledních hodinách zasáhla tyto regiony mimořádně silná bouře a způsobila velké škody, a dokonce i ztráty na životech. Tuto událost připomínají rovněž vystavené reprodukce dobových ilustrací z knihy Otomara Dvořáka: Nebeská stavidla se otevřela, která pojednává o těchto povodních. Kniha vyšla v roce 2002 a zvláštním řízením osudu se velká část nákladu utopila ve skladu p. Kroppa při povodni, jež postihla Beroun v tomto roce.


Současně jsou vystaveny také fotografie Pavlíny Čeperové s motem: Celý svět se zrcadlí v kapce vody. Výstava bude otevřena o prázdninách v po a st během úředních hodin OÚ. Zajděte se podívat – je to krásné a také poučné.