Přednáška o životě a díle loděnického výtvarníka Ladislava Svatoše (1929–2007)

213

Další přednáška z cyklu O významných loděnických osobnostech se uskuteční již ve čtvrtek 16. června od 17 hodin v přísálí loděnického Kulturního zařízení. Tentokrát jsou zájemci o historii a výtvarné umění zváni na neformální přednášku o životě a díle skauta, politického vězně, výtvarníka a grafika, ale také loděnického zastupitele a hluboce věřícího křesťana Ladislava Svatoše (1929–2007), která se koná v rámci veřejné členské schůze spolku Loděnice v historii.

Ladislav Svatoš se narodil 1. 4. 1929 v Chrustenicích nedaleko Berouna. Dlouhou dobu však žil v Loděnici, kde také zemřel 3. 12. 2007. Vystudoval Státní grafickou školu v Praze v oboru zaměřeném na fotografii a grafickou úpravu tiskovin. V této poloze se pak nesla i jeho tvůrčí práce. Měl za sebou realizaci několika knižních titulů, ať již jako ilustrátor a fotograf nebo jako typograf. Mezi nejzajímavější patří drobné leporelo „Hledej co najdeš ve městě“, vydané v roce 1959. Tato kniha, určená výhradně pro dětského čtenáře, je právě díky Svatošovým fotomontážím ceněnou ukázkou knižní grafiky a designu konce 50. let. Ladislav Svatoš byl také hluboce věřícím katolíkem. Za své členství a činnost v ilegální roverské družině Havranů byl komunistickým režimem perzekvován. Silné náboženské cítění se pak výrazněji projevilo ve Svatošově pozdní tvorbě. Po roce 1994 vytvořil soubor skautských pohlednic a ilustrací s biblickou tematikou. Ve stejném období se také stal členem středočeské sekce Unie výtvarných umělců, se kterou pravidelně vystavoval.

Petra Hollerová