Setkávání v Muzeu: „Česká otázka z pohledu současné filosofie“

131

Dne 9. června bude přednášet prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (Univerzita Karlova) v berounském Muzeu Českého krasu na téma Česká otázka z pohledu současné filosofie. Přednáška bude věnována aktuálním otázkám vývoje české společnosti z pohledu současného filosofického vnímání.

Miroslav Petříček je jedním z nejvýraznější českých filosofů posledních deseti let, který napsal knihy o evropské a hlavně francouzské filosofii. Moderátorem přenášky bude prof. Vratislav Doubek (FF UK).

Vstupné je 20 Kč. Akce se koná s finanční podporou města Berouna. Partneři jsou MČK, Středočeský kraj, ČRo Region, Lhoist a rádio Relax.