Frekventanti výtvarných kurzů pro dospělé představují svoji tvorbu

151

Akce s názvem Doplňkovka! – doplňková činnost, jak ji pedagogové slangově označují, je přehlídkou dovedností dospělých účastníků výtvarných a hudebních kurzů na Základní umělecké škole Václava Talicha. Frekventanti výtvarného kurzu pro dospělé, který vede MgrA. Filip Černý, se představili například malbou afrických portrétů a reprodukcí obrazu “Imprese” od Claude Moneta. Barevnými grafickými soutisky, převážně s tématem flóry, se pochlubili kurzisté ze skupin MgrA. Ondřeje Vacka. V ZUŠ probíhají tři kurzy pro dospělé zájemce o výtvarnou tvorbu týdně. Ačkoli se každým rokem připojují další zájemci o kresbu a malbu – ti dlouhodobí se stále zdokonalují a pokračují v osobním uměleckém nazírání. Na výstavě je zastoupena několika portfolii tvorba studentů kurzů přípravy na umělecké školy vedená MgrA. Andreou Borovskou.