Blíží se talentové zkoušky na ZUŠ Václava Talicha v Berouně

133

Talentové zkoušky v berounské Základní umělecké škole Václava Talicha se konají v týdnu od 30. května do 3. června. Na vybraný den a hodinu zkoušky se zájemci přihlásí elektronicky na www.zusberoun.cz. K talentovým zkouškám jsou zvány děti od 6 let, které mají zájem studovat v hudebním, výtvarném nebo tanečním oboru ZUŠ.

hudebním oboru škola nabízí studium hry na hudební nástroje, sólový a sborový zpěv. V tanečním oboru studium klasického, scénického a lidového tance. Výtvarný obor přijímá talentované zájemce o plošnou a prostorovou tvorbu, výuka je zaměřena především na kresbu, malbu, grafické techniky a práci s různým materiálem. Starší žáky škola připravuje na střední umělecké školy.

Výuka v ZUŠ probíhá denně v odpoledních až večerních hodinách. ZUŠ pořádá pro své žáky soustředění, starší žáci hrají v orchestrech, tančí v baletních souborech a výtvarníci jezdí na malířské plenéry. Více informací mohou zájemci získat na www.zusberoun.cz nebo na sekretariat@zusberoun.cz nebo telefonicky na 311 625 559.