Pondělí, 26 února, 2024
Domů Pozvánky BESEDY Chráněná krajinná oblast Český kras letos oslaví v muzeu 50 let...

Chráněná krajinná oblast Český kras letos oslaví v muzeu 50 let od svého vzniku

Chráněná krajinná oblast Český kras si letos připomíná půl století své existence. Vyhlášena byla 12. dubna 1972 výnosem Ministerstva kultury ČSR.

Na den přesně proběhne v Muzeu Českého krasu připomenutí tohoto výročí. Na programu setkání budou tři krátké přednášky:

1) Historie přípravy CHKO, živá příroda – Ing. Petr Moucha, CSc. (expert v ochraně přírody, dlouholetý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných oblastí, bývalý vedoucí Správy CHKO Český kras, který připravil zřízení chráněné krajinné oblasti)

2) Kras a neživá příroda CHKO – Mgr. Emil Šnaidauf (předseda berounské organizace Českého svazu ochránců přírody, dlouhodobě se věnuje projektům a realizaci naučných stezek, organizuje exkurze pro žáky, učitele a zájmové skupiny)

3) Aktivní péče o přírodu Českého krasu – RNDr. František Pojer (současný vedoucí Správy CHKO Český kras, působil jako náměstek ministra životního prostředí, byl ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž součástí je i Správa CHKO)

Chráněná krajinná oblast Český kras se stará o přírodovědně a krajinářsky cenná území mezi Prahou a Berounem. Jsem rád, že v současnosti dokončujeme ve spolupráci se Správou jeskyní ČR velký projekt s názvem Dům přírody Českého krasu. Jedná se o návštěvnické centrum v areálu Koněpruských jeskyní, kde budeme moderním způsobem prezentovat zdejší krajinu, přírodu a jeskyně. Představíme zde chráněné druhy a ekosystémy, návštěvníci se mohou těšit na různá interaktivní stanoviště, pokusy, tematická zákoutí i prolézačku umělou jeskyní,“ uvedl v souvislosti s výročím František Pojer, vedoucí Správy CHKO.

Setkání se uskuteční v 12. dubna 2022 od 17 hod. v Jenštejnském domě na berounském Husově náměstí. Na akci je zvána také veřejnost. Vstupné 5 Kč/osoba.

Vlastimil Kerl
pracovník propagace v Muzeu Českého krasu v Berouně

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...