Úterý, 27 února, 2024
Domů Osobnosti regionu Berounský archivář Karel Kazda a jeho Pověsti z Podbrdska

Berounský archivář Karel Kazda a jeho Pověsti z Podbrdska

Pověsti z Berounska a Podbrdska byly již leckde uveřejněny. Ale dělo se tak až na skrovné výjimky bez jakéhokoliv dalšího cíle. Stává se pak – také v přítomnosti – , že jako původní věc je někdy publikována zkazka dávno již známá, při níž je prvotní podání trochu přepracováno, nebo se někdy hodně liší a lidovou tradici úplně poruší.

Tak uvádí Karel Kazda svou knihu Pověsti a staré tradice z Podbrdska. Knihu, která je bezesporu jedním z nejvýznamnějších děl věnovaných pověstem našeho kraje. Ačkoliv Kazdovy pověsti vyšly již v roce 1923, nebyly zdaleka první knihou na toto téma (Sbírka lidového podání z Berounska F. V. Zelinky vyšla roku 1895, Báchorky a pověsti města Berouna a okolí V. Amorta ještě o rok dříve). Jedná se však do té doby o nejrozsáhlejší a metodologicky nejucelenější soubor pověstí. Kazda byl v každé své činnosti poctivý, přesný a svědomitý. Nasbíral velké množství materiálu, který přehledně uspořádal, doplnil rejstříky a úvodní statí o dosavadním sbírání pověstí v kraji.

Karel Kazda se narodil 2. listopadu 1889 ve Slaném. Do Berouna přišel v polovině roku 1916. Nejdříve působil jako profesor dějepisu a zeměpisu na reálném gymnáziu. Poté nastoupil na obchodní akademii, kde vyučoval až do své smrti. V Berouně žil přes 30 let a mnohostranně zasáhl do veřejného, hlavně kulturního života města. Stal se významnou osobností na poli regionální historie a sehrál důležitou úlohu v rozvoji berounského muzejnictví a archivnictví. Správcem berounského archivu byl od roku 1919. O dva roky později byl jmenován městským kronikářem a od roku 1925 spravoval městské muzeum.

Kazda publikoval celou řadu prací věnovaných berounskému a podbrdskému kraji. Ať už to byla díla věnovaná regionálním osobnostem (např. spisovatel František Cajthaml-Liberté), různým výročím (Sto let Spolku divadelních ochotníků v Berouně či Čtyřicet let berounského odboru Klubu čsl. turistů) nebo významným událostem (Do základního kamene berounské okresní nemocnice či K zahájení činnosti Okresního úřadu v Berouně). Jakožto milovník hudby a nadšený houslista se věnoval také hudebním osobnostem našeho kraje, jako byli Josef Leopold Zvonař, Josef Slavík, ale i Bedřich Smetana. Mnoho článků vydal v Hlasech od Berounky.

Klepáček

Svoji knihu pověstí vydal Kazda vlastním nákladem roku 1923 v Berouně. Je škoda, že vyšla jen první část. V další práci autor nepokračoval, snad pro velké množství svých činností a zájmů. Kniha obsahuje 8 původních dřevorytů berounského architekta a výtvarníka Jana Slavíka (na ilustraci je Berounský Klepáček). Pověsti jsou rozdělené podle obcí, ke kterým se vztahují. Obsažen je jejich rejstřík a rejstřík vlastních jmen, nechybí seznam vypravěčů, knižních pramenů a pomůcek a také přehled látek a motivů (např. pověsti o hradech, zámcích, tvrzích, o studánkách, o křížích či o zvonech). Knihu nově vydalo nakladatelství GARN v roce 2020.

Karel Kazda zemřel 19. dubna 1947 v Berouně a je pochován na místním hřbitově.

Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...