Čtvrtek, 26 května, 2022
Domů Osobnosti regionu Berounský archivář Karel Kazda a jeho Pověsti z Podbrdska

Berounský archivář Karel Kazda a jeho Pověsti z Podbrdska

Pověsti z Berounska a Podbrdska byly již leckde uveřejněny. Ale dělo se tak až na skrovné výjimky bez jakéhokoliv dalšího cíle. Stává se pak – také v přítomnosti – , že jako původní věc je někdy publikována zkazka dávno již známá, při níž je prvotní podání trochu přepracováno, nebo se někdy hodně liší a lidovou tradici úplně poruší.

Tak uvádí Karel Kazda svou knihu Pověsti a staré tradice z Podbrdska. Knihu, která je bezesporu jedním z nejvýznamnějších děl věnovaných pověstem našeho kraje. Ačkoliv Kazdovy pověsti vyšly již v roce 1923, nebyly zdaleka první knihou na toto téma (Sbírka lidového podání z Berounska F. V. Zelinky vyšla roku 1895, Báchorky a pověsti města Berouna a okolí V. Amorta ještě o rok dříve). Jedná se však do té doby o nejrozsáhlejší a metodologicky nejucelenější soubor pověstí. Kazda byl v každé své činnosti poctivý, přesný a svědomitý. Nasbíral velké množství materiálu, který přehledně uspořádal, doplnil rejstříky a úvodní statí o dosavadním sbírání pověstí v kraji.

Karel Kazda se narodil 2. listopadu 1889 ve Slaném. Do Berouna přišel v polovině roku 1916. Nejdříve působil jako profesor dějepisu a zeměpisu na reálném gymnáziu. Poté nastoupil na obchodní akademii, kde vyučoval až do své smrti. V Berouně žil přes 30 let a mnohostranně zasáhl do veřejného, hlavně kulturního života města. Stal se významnou osobností na poli regionální historie a sehrál důležitou úlohu v rozvoji berounského muzejnictví a archivnictví. Správcem berounského archivu byl od roku 1919. O dva roky později byl jmenován městským kronikářem a od roku 1925 spravoval městské muzeum.

Kazda publikoval celou řadu prací věnovaných berounskému a podbrdskému kraji. Ať už to byla díla věnovaná regionálním osobnostem (např. spisovatel František Cajthaml-Liberté), různým výročím (Sto let Spolku divadelních ochotníků v Berouně či Čtyřicet let berounského odboru Klubu čsl. turistů) nebo významným událostem (Do základního kamene berounské okresní nemocnice či K zahájení činnosti Okresního úřadu v Berouně). Jakožto milovník hudby a nadšený houslista se věnoval také hudebním osobnostem našeho kraje, jako byli Josef Leopold Zvonař, Josef Slavík, ale i Bedřich Smetana. Mnoho článků vydal v Hlasech od Berounky.

Klepáček

Svoji knihu pověstí vydal Kazda vlastním nákladem roku 1923 v Berouně. Je škoda, že vyšla jen první část. V další práci autor nepokračoval, snad pro velké množství svých činností a zájmů. Kniha obsahuje 8 původních dřevorytů berounského architekta a výtvarníka Jana Slavíka (na ilustraci je Berounský Klepáček). Pověsti jsou rozdělené podle obcí, ke kterým se vztahují. Obsažen je jejich rejstřík a rejstřík vlastních jmen, nechybí seznam vypravěčů, knižních pramenů a pomůcek a také přehled látek a motivů (např. pověsti o hradech, zámcích, tvrzích, o studánkách, o křížích či o zvonech). Knihu nově vydalo nakladatelství GARN v roce 2020.

Karel Kazda zemřel 19. dubna 1947 v Berouně a je pochován na místním hřbitově.

Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení propagace a regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Blíží se talentové zkoušky na ZUŠ Václava Talicha v Berouně

Talentové zkoušky v berounské Základní umělecké škole Václava Talicha se konají v týdnu od 30. května do 3. června. Na vybraný den a hodinu...

Na Berounsku se hledá komparz pro nový seriál režiséra Karla Janáka

Okolo Berouna, konkrétně v Hudlicích, Otročiněvsi, Broumech, Novém Jáchymově, Točníku a Roztokách, se bude natáčet nový seriál pro TV Prima. Režisér je...

Irena Bucharová: „Tentokrát obrazy, fakt ne fotky…“

Irena Bucharová sice pochází z Prahy, ale od 1985 žije a tvoří v Berouně. Už dříve se rozloučila se svou profesí geoložky...

První ročník berounského FantastiConu byl „velkej sukces“

V sobotu 21. května proběhl v berounské knihovně 1. ročník FantastiConu, setkání příznivců fantastiky. Pozvání přijala královna české sci-fi Vilma Kadlečková...

Druhý termín dvacátých „Jarních hrnčířských a řemeslných trhů“ se blíží

Dne 11. a 12. června se berounské Husovo náměstí opět zaplní davem lidí na druhou část Hrnčířských trhů. Díky coronaviru a jeho...

Rozběhla se dlouho očekávaná rekonstrukce prostoru před berounskou Hvězdou

Před obchodním domem Hvězda na berounské třídě Míru začala realizace dlouho plánovaného projektu. Berouňáci se v průběhu následujícího roku dočkají nového, moderního...

Výstava „Krajinou Krasu“ v Muzeu Českého krasu se prodlužuje do 28. srpna

Výstava obrazů Krajinou Krasu, která aktuálně probíhá v berounském Muzeu Českého krasu, se bude prodlužovat. Až do 28. srpna budou moci návštěvníci...

Padesát slev, to nabízí „Návštěvnická karta Berounska“

Návštěvnická karta Berounska má zlepšit zážitek jak návštěvníkům, tak místním. Celkem padesát slev, které obsahuje jedna malá knížečka, je atraktivních.
X