PODCAST: historik Vratislav Doubek o složité minulosti středoevropského prostoru a naší roli v něm

382

Rozhovor s historikem Vratislavem Doubkem z Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy – mimo jiné o mimořádně složité minulosti středoevropského prostoru a naší roli v něm; také o tom, jak je důležité přestat se vymlouvat na historickou nepřízeň osudu.

Náš nedořešený a problematický vztah k Rusku, díky němuž se stále periodicky vynořují i různé slavjanofilské konstrukty, je podle prof. Doubka důsledkem našeho nedostatku mentálního sebevědomí…