Pondělí, 26 února, 2024
Domů Pozvánky BESEDY Přednášky: Sexualita u lidí se zdravotním postižením

Přednášky: Sexualita u lidí se zdravotním postižením

Centrum pro komunitní práci střední Čechy připravuje ve spolupráci s organizací Freyacyklus vzdělávacích seminářů na téma sexuality a vztahů lidí se zdravotním znevýhodněním.

Organizace Freyase dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce v oblasti sexuality a vztahů „zranitelných skupin“ (lidé se ZP, senioři apod.). Více na https://www.freya.live/cs. Spolu s Freyou věříme, že lidé s handicapem mají stejná práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů jako kdokoliv jiný.

Začínáme ve čtvrtek 13. května 2021, od 17:00 do 20:00 hodin tématem Intimní hygiena lidí se znevýhodněním. Dozvíte se, jak dítě se znevýhodněním podpořit v rámci nácviku osobní hygieny v co největší možné míře vzhledem k jeho možnostem. Správně nastavená hygiena a pravidla soukromí umožní nejen dítěti poznat hranice soukromí a intimity, ale zároveň chrání soukromí toho, kdo dítěti s hygienou pomáhá.

Vzdělávání je zdarma a je určené pro pečující s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu. Seminář bude realizován on-line přes Google Meet. Po přihlášení vám přijde pozvánka k připojení na váš e-mail.

Pokud máte zájem o vystavení osvědčení o účasti, společně s přihlášením na seminář uveďte datum a místo svého narození. Počet míst je omezen. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku Andreu Lexovou (telefon 725 985 856, email andrea.lexova@cpkp.cz). Prosíme o závazné potvrzení účasti na semináři do 30. 4. 2021.

Semináře se uskuteční v rámci projektu „Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755.

Gabriela Součková
asistentka redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích zve na bohatý kulturní program

Centrum pro seniory a pečující v Hořovicích přiléhající ke Kavárně Včera Vás srdečně zve na svůj bohatý kulturní program. Každý první čtvrtek v měsíci se v...

Čtyřicet let Slavíkova komorního orchestru

Před čtyřiceti lety, v únoru 1984, poprvé koncertně vystoupil na jevišti hořovického Společenského domu SLAVÍKŮV KOMORNÍ ORCHESTR. Těleso založil na půdě tehdejší Lidové školy umění...

Hořovická galerie Starý zámek: „Mezivrstvy“ Jany Kubáskové a Jany Daňkové Skořepové

Na společné výstavě s názvem Mezivrstvy se v hořovické galerii Starý zámek od 1. března představí dvě autorky - Jana Kubásková a Jana Daňková...

Koněpruské jeskyně zvou na literární pořad Mater speciosa „V JESKYNI“

Netradiční spojení krasového podzemí a poezie nabídne program, který se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI uskuteční v sobotu 24. února 2024 v Koněpruských jeskyních na...

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové

V Městské knihovně Beroun probíhá výstava obrazů Jarmily Ciprové. Když jsem se v knihovně ptal na vernisáž, bylo mi řečeno, že paní Ciprová je trochu stydlivá (a...

Další berounské Stolpersteiny budou položeny za rodinu Körperovu a Steinerovu

Loňského roku se podařilo realizovat první etapu položení Kamenů zmizelých v Berouně. Postupně představíme medailonky dalších šesti židovských rodin, jejichž pamětní kameny financovali soukromí...

J. L. Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, se narodil před 200 lety

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty vaše hory jsou, zasnoubené s oblohou? Slova básně J. V. Picka jsou dnes...

Svou duši vkládá autor Oldřich Selucký do každé postavy

Spisovatel, scenárista, malíř, ilustrátor a autor známých historických románů pro mládež (Strážce ohně, Vojmírova cesta, Vzpoura v Assisi aj.) Oldřich Selucký dokáže prostřednictvím svých...