Sobota, 2 prosince, 2023
Domů Pozvánky VÝSTAVY Malířka a grafička Eva Čapková zkouší na diváky svou „magnetickou přitažlivost“

Malířka a grafička Eva Čapková zkouší na diváky svou „magnetickou přitažlivost“

Slavnostní vernisáží 5. května byla v hořovické galerii Starý Zámek zahájena výstava malířky a grafičky Evy Čapkové, která ji nazvala Magnetická přitažlivost. Eva Čapková pochází z Konice na Olomoucku. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala magisterské studium oborů výtvarná výchova a český jazyk. V letech 2004–2009 pokračovala na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově studiem dějin umění, které později završila získáním doktorského titulu. Tématem její doktorské disertační práce se stal výtvarník Vladimír Boudník, jehož osobností a tvorbou se zabývala několik let. Po seznámení s jeho bývalými přáteli, Vladislavem Merhautem, Ladislavem Michálkem a hlavně Oldřichem Hamerou, začala tvořit s využitím Boudníkových experimentálních grafických technik – aktivní a strukturální grafiky. V posledních letech rozvíjí zejména techniku magnetické grafiky a malby, inspirovanou dalším z Boudníkových výtvarných objevů. Vedle své volné tvorby se věnuje také knižní ilustraci ve spolupráci s Ateliérem Krupka v Úvalech. Je autorkou monografie Oldřicha Hamery a publikace Bohumil Hrabal a výtvarné umění. V současné době připravuje k vydání monografii Vladimíra Boudníka, která má vyjít k umělcovým 100. narozeninám.

Kurátor výstavy Jiří Bernard Krtička komentuje název expozice takto: „Název Magnetická přitažlivost, který malířka a grafička Eva Čapková zvolila pro svou velkou sólovou výstavu, má význam nejen metaforický, ale i doslovný. V přeneseném smyslu znamená zaujetí a vášeň pro abstraktní výtvarný projev, plně osvobozený od konvencí realistického zobrazení a rozvíjející se v duchu tzv. neformální abstrakce (informelu). V doslovném významu pak odkazuje ke skutečnému magnetismu – obecně známému fyzikálnímu fenoménu, který je současně všední i záhadný. Tajemství magnetismu přitahovalo umělkyni natolik, že vynalezla inovativní postupy, jak magnetická pole zviditelnit a jejich estetické kvality využít pro realizaci výtvarných záměrů. Díky těmto objevům se magnetické siločáry staly rozpoznávacím znakem, charakterizujícím grafickou i malířskou tvorbu této autorky.“

Rozhodující impuls k nastoupení individuální tvůrčí cesty přineslo Evě Čapkové šťastné setkání s o generaci starším grafikem Oldřichem Hamerou v roce 2010. Díky navázanému přátelství zasvětil Hamera Čapkovou do tajů strukturální grafiky a několika dalších inovativních metod, které buď přejal od svého legendárního učitele – Vladimíra Boudníka, nebo sám vymyslel. Od Oldřicha Hamery vzešel také podnět, aby mladá umělkyně vyzkoušela techniku magnetické grafiky. Na principu magnetismu vytvořil Vladimír Boudník za svého života pouze několik málo grafických listů a po jeho smrti v roce 1968 upadla metoda v zapomnění. Náročným a trpělivým experimentováním se podařilo Evě Čapkové jeho postup znovuobjevit, zdokonalit a dokonce i transponovat do oboru malby a uvést tak do života zcela originální techniku – magnetickou malbu.

Vedle stěžejního souboru magnetických grafik a maleb představuje výstava Evy Čapkové také strukturální grafiky, monotypy a malby papírovinou. Nechybí ani ukázka netradiční autorské knihy, sestávající z magnetických maleb na překližkových “listech”. Originální a mnohostrannou tvorbu umělkyně charakterizuje neotřelý abstraktní projev, chuť a odvaha k experimentu, inventivní propojování starých a nových materiálů a metod i soustředěné úsilí a vytrvalost, které jsou pro nalézání neprochozených cest v umění stejné důležité jako prvotní intuice. Právě pro tyto vlastnosti je Eva Čapková svébytnou tvůrčí osobností a důstojnou pokračovatelkou svých velkých dvou učitelů – Vladimíra Boudníka a Oldřicha Hamery.

Výstava bude přístupna veřejnosti až do 24. června letošního roku.

Fotoreportáž z vernisáže: Daniel Kreissl

Kameel Machart
redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Berounský advent 2023: Slet andělů, dobrá muzika a nové atrakce

Jak již napověděl ozdobený vánoční strom a připravené vánoční tržiště na náměstí, je tady advent! Ten berounský bude tradičně doprovázet řada kulturních akcí nejen...

Berounský salon prezentuje díla více než dvou desítek výtvarníků

Po dvou letech se opět prostory berounské městské galerie v Duslově vile zaplnily pestrou kolekcí výtvarných děl. Opět se otevřel berounský Salon. Podmínkou k účasti...

Sla(v)ný kalendář na podporu Klubu cystické fibrózy pomáhá

Už jste slyšeli o Sla(v)ném kalendáři pro rok 2024? Ne? Pak vězte, že jde o originální nástěnný kalendář, který je praktický, zdobí a zároveň...

Václav Šesták nenatrhá z nebe hvězd, a přesto věří, že natrhá

Slavnostní vernisáží v Galerii Starý zámek začala 9. listopadu výstava jedinečných děl malíře Václava Šestáka. Výstava nesoucí poetický název Nenatrháš z nebe hvězd byla zároveň příležitostí...

Hana Hrabáková v nové povídkové knize účtuje se středním věkem

Slavnostním křtem v úterý 21. listopadu v berounské městské knihovně byla uvedena mezi čtenáře nová kniha ze série Povídek ke kávě autorky Hany Hrabákové....

Alois Herout – král české stenografie

Jmenovat alespoň jednu osobnost české stenografie (nebo chcete-li těsnopisu či rychlopisu) by dokázal málokdo. Berouňáci by však mohli mít určitou výhodu. Řada...

Beseda s Jindrou Pavlišem o otužilcích v Hýskově

Chcete-li vědět více o otužování, o jeho historii, jak začít s otužováním, jaké jsou benefity otužování, vědecké poznatky o otužování apod., přijďte v pondělí...

„Anna Tyrolerová – Tvořím, tedy jsem…“ je název výstavy v Muzeum berounské keramiky

Anna Tyrolerová je výtvarnice, která vyhledává stále nové materiály. Tvoří autorskou keramiku, blízká je jí tedy hlína, ale přitahuje ji i prostý papír, látka...