Pondělí, 5 června, 2023
Domů Pozvánky VÝSTAVY Malířka a grafička Eva Čapková zkouší na diváky svou „magnetickou přitažlivost“

Malířka a grafička Eva Čapková zkouší na diváky svou „magnetickou přitažlivost“

Slavnostní vernisáží 5. května byla v hořovické galerii Starý Zámek zahájena výstava malířky a grafičky Evy Čapkové, která ji nazvala Magnetická přitažlivost. Eva Čapková pochází z Konice na Olomoucku. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala magisterské studium oborů výtvarná výchova a český jazyk. V letech 2004–2009 pokračovala na Ludwig-Maximilians Universität v Mnichově studiem dějin umění, které později završila získáním doktorského titulu. Tématem její doktorské disertační práce se stal výtvarník Vladimír Boudník, jehož osobností a tvorbou se zabývala několik let. Po seznámení s jeho bývalými přáteli, Vladislavem Merhautem, Ladislavem Michálkem a hlavně Oldřichem Hamerou, začala tvořit s využitím Boudníkových experimentálních grafických technik – aktivní a strukturální grafiky. V posledních letech rozvíjí zejména techniku magnetické grafiky a malby, inspirovanou dalším z Boudníkových výtvarných objevů. Vedle své volné tvorby se věnuje také knižní ilustraci ve spolupráci s Ateliérem Krupka v Úvalech. Je autorkou monografie Oldřicha Hamery a publikace Bohumil Hrabal a výtvarné umění. V současné době připravuje k vydání monografii Vladimíra Boudníka, která má vyjít k umělcovým 100. narozeninám.

Kurátor výstavy Jiří Bernard Krtička komentuje název expozice takto: “Název Magnetická přitažlivost, který malířka a grafička Eva Čapková zvolila pro svou velkou sólovou výstavu, má význam nejen metaforický, ale i doslovný. V přeneseném smyslu znamená zaujetí a vášeň pro abstraktní výtvarný projev, plně osvobozený od konvencí realistického zobrazení a rozvíjející se v duchu tzv. neformální abstrakce (informelu). V doslovném významu pak odkazuje ke skutečnému magnetismu – obecně známému fyzikálnímu fenoménu, který je současně všední i záhadný. Tajemství magnetismu přitahovalo umělkyni natolik, že vynalezla inovativní postupy, jak magnetická pole zviditelnit a jejich estetické kvality využít pro realizaci výtvarných záměrů. Díky těmto objevům se magnetické siločáry staly rozpoznávacím znakem, charakterizujícím grafickou i malířskou tvorbu této autorky.”

Rozhodující impuls k nastoupení individuální tvůrčí cesty přineslo Evě Čapkové šťastné setkání s o generaci starším grafikem Oldřichem Hamerou v roce 2010. Díky navázanému přátelství zasvětil Hamera Čapkovou do tajů strukturální grafiky a několika dalších inovativních metod, které buď přejal od svého legendárního učitele – Vladimíra Boudníka, nebo sám vymyslel. Od Oldřicha Hamery vzešel také podnět, aby mladá umělkyně vyzkoušela techniku magnetické grafiky. Na principu magnetismu vytvořil Vladimír Boudník za svého života pouze několik málo grafických listů a po jeho smrti v roce 1968 upadla metoda v zapomnění. Náročným a trpělivým experimentováním se podařilo Evě Čapkové jeho postup znovuobjevit, zdokonalit a dokonce i transponovat do oboru malby a uvést tak do života zcela originální techniku – magnetickou malbu.

Vedle stěžejního souboru magnetických grafik a maleb představuje výstava Evy Čapkové také strukturální grafiky, monotypy a malby papírovinou. Nechybí ani ukázka netradiční autorské knihy, sestávající z magnetických maleb na překližkových “listech”. Originální a mnohostrannou tvorbu umělkyně charakterizuje neotřelý abstraktní projev, chuť a odvaha k experimentu, inventivní propojování starých a nových materiálů a metod i soustředěné úsilí a vytrvalost, které jsou pro nalézání neprochozených cest v umění stejné důležité jako prvotní intuice. Právě pro tyto vlastnosti je Eva Čapková svébytnou tvůrčí osobností a důstojnou pokračovatelkou svých velkých dvou učitelů – Vladimíra Boudníka a Oldřicha Hamery.

Výstava bude přístupna veřejnosti až do 24. června letošního roku.

Fotoreportáž z vernisáže: Daniel Kreissl

Kameel Machart
redakce Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Staročeské máje 2023 v Olešné

Touto tradiční událostí byli 13. května potěšeni nejen obyvatelé Olešné, ale i ostatní příznivci této tradice, kteří ji svojí účastí přišli podpořit....

Návštěvnická karta Berounska nabízí padesát slev a výhod

Již počtvrté vychází Návštěvnická karta Berounska, brožura se slevami na turistické atraktivity a služby. „Návštěvnická karta je krásným příkladem, jak se dá...

Mimořádný zájezd za památkami Plzeňska v sobotu 17. června

Dva spolupracují subjekty, které organizující kulturní a vzdělávací akce v Berouně, Berounská akademie a projekt Cyklus besed Setkání s autory, které máte rádi,...

Kublovská Rezidence Malá Louka zve na „Víkend otevřených zahrad“

Srdečně vás zveme do Rezidence Malá Louka v obci Kublov. Od 10. do 11. června zde proběhne Víkend otevřených zahrad. Na programu...

Berounské kulturní léto: BEKULE se přikutálí už pojedenácté

Odpoledne pro děti, multižánrový hudební festival Závodí, čtvrteční pohádky v zahradě Muzea berounské keramiky a Promenádní neděle na Náměstí Joachima Barranda –...

V berounském společenském domě Plzeňka se uskuteční RC Model Show

RC Model Show je jedinečná zábavná show s rádiově řízenými modely pro všechny co mají rádi RC...

Hudební doprovod na Jarních hrnčířských trzích v Berouně

Návštěvníci tradičních, již 21. jarních hrnčířských a řemeslných trhů ve dnech 13. a 14. května oslavili svátek všech milovníků keramiky, hrnčířství a různých řemesel....

Posvátná místa Českého krasu z pohledu krajinných energií

Při cestách přírodou se dostáváme do míst, která nám jsou příjemná a kde se rádi zdržujeme nebo kam se intuitivně opakovaně vracíme....
X