Pátek, 29 září, 2023
Domů Aktuality Noc venku v Berouně poosmé – vzpomínka na prospěšnou a úspěšnou akci

Noc venku v Berouně poosmé – vzpomínka na prospěšnou a úspěšnou akci

Noc venku je počin na podporu lidí bez domova, který vznikl ve Velké Británii a tato myšlenka putuje i městy v České republice. V Berouně uspořádal Sbor Českobratrské církve evangelické a zapsaný ústav (dříve obecně prospěšná společnost) Socius ve spolupráci s Charitou Beroun a Občanským sdružením Za branou, z. s., dne 24. listopadu již osmou Noc Venku. Partnerem byla ještě Probační a mediační služba Beroun a záštitu akce převzala starostka města Beroun RNDr. Soňa Chalupová.

Cílem Nocí venku je seznámit veřejnost s problematikou bezdomovectví a zároveň získat prostředky, které budou použity na podporu lidí bez domova. Letošním podtitulem by tak trochu mohla být „Noc ve vězení”, jelikož většina času byla věnovaná tématům odsouzených mužů a žen a pomoci rodinám, jejichž příbuzný je ve výkonu trestu, či po něm.

Akce se konala v domě Sboru Českobratrské církve evangelické Beroun, převážně v patře v modlitebně, ale také v přízemí na chodbě a v kuchyni. Tam pracovnice Sociusu a berounské charity ohřívaly výborný guláš a vařily kávu a čaj. Program byl pečlivě připravený a měl náboj, sílu a spád.

Zúčastnění se poučili, seznámili s problematikou vězeňství, dopadu výkonu trestu a jeho provázanosti s bezdomovectvím, ale také se pobavili. Podpořit lidi, kteří to potřebují, přišlo téměř padesát Berouňanů, což byla po mizerných „kovidových” letech skvělá návštěva. A někteří překonali sami sebe a vyzkoušeli si prožít alespoň jednu noc tak, jak lidé bez domova tráví každou noc, tedy venku v zahradě domu.
Celým večerem provázela Bc. Jitka Papežová ze společnosti Socius. Na začátku vystoupil p. Mgr. Jan Frank, předseda Občanského sdružení Za branou, které má v náplni především pomoc lidem ve a po výkonu trestu včetně jejich rodin. Za Charitu Beroun vystoupila a představila sociálně aktivizační službu Betlém Bc. Klára Pazderová, která (mimo jiné) odvyprávěla i pár příběhů svých klientů ze své praxe. Vedoucí berounského střediska Probační a mediační služby Mgr. Olga Horáková spolu se svou kolegyní Mgr. Ivou Ludvíkovou seznámily přítomné s náplní práce střediska. Mimo jiné pořádají také Běh se žlutou stužkou (podle písně Tonyho Orlanda) s motem: „uteč předsudkům a dej druhou šanci“.

Byla promítnuta zkrácená verze skoro deset let starého filmu Rodina počká, jehož obsahem jsou autentické výpovědi lidí, do jejichž životů zasáhlo uvěznění sebe sama, či blízkého člověka. Po něm měla následovat beseda s jednou z hlavních postav filmu Veronikou, která byla v době točení ve vězení. Bohužel se jim na poslední chvíli porouchalo auto, takže nemohla přijet, jak bylo dohodnuto. Panu faráři Jordanu Tomešovi se však podařilo online spojení a Veronika odvyprávěla v podstatě na živo (přítomní se jí mohli ptát) celý svůj příběh od roku 2013 až do dneška. Na závěr přednesl p. farář Mgr. Jordan Tomeš „modlitbu” za zemřelé ve věznicích a na ulicích – bez domova, a to formou zahrané a zazpívané nádherné písně Johna Lennona Imagine.

Vstupné bylo dobrovolné a kromě peněz se vybralo spoustu věcí pro lidi bez domova: věci potřebné pro přečkání zimy, bundy, mikiny, spacáky, boty a konzervy.  Navíc se prodalo 15 Noclehárenek Charity Beroun (à 80,– Kč/ks). Každý, kdo zakoupil noclehárenku, dostal jako dárek vytištěnou povídku Žlutá stužka. Berounská „Noc venku” se nadmíru vydařila.

Vojtěch Karpíšek
externí redaktor Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Před 180 lety se v Berouně narodil český polyglot Čeněk Šercl

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. A i když jsou tací, kterým učení jazyků příliš nejde, pro jiné je to naopak hračka. Toho...

Jiří Kobr a Jakub Špaňhel vystavují ve Svatém Janu pod Skalou

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 28. září v 16 hodin bude zahájena výstava soch, obrazů a grafik Jiřího Kobra ve Svatém Janu pod...

V kostelíku na Velízi zazní 8. října hudba i slovo

Hudba i slovo na Velízi - to je název koncertu, který se uskuteční v neděli 8. října od 15 hodin v kostele...

Absolventi berounského gymnázia ve videích glosují moderní českou historii

Na aktuálně vznikající sérii krátkých videí Long History short, která si klade za cíl popularizovat zlomové okamžiky moderních českých a československých dějin,...

Toulky za uměním tří generací v hořovické galerii Starý zámek

Výstava s názvem Hledání struktury byla zahájena slavnostní vernisáží 15. září 2023 v Galerii Starého zámku v Hořovicích a prezentuje dílo Miloslava...

Výtvarné kurzy pro dospělé startují na berounské ZUŠ od začátku října

Sotva se rozběhla výuka výtvarného oboru v základním vyučování pro děti, už se chystají v ZUŠ Václava Talicha i kurzy pro dospělé. Kurzy kresby...

LATINO PARTY v Berouně – pro všechny milovníky latinských rytmů

Ke konci srpna jsem ze zvědavosti navštívil akci ve studiu KALA Beroun, o které jsem se v podstatě dověděl čirou náhodou. A byl...

V Loděnici se snaží o obnovu kostelních zvonů

OBNOVA ZVONŮ V LODĚNICKÉM KOSTELE SV. VÁCLAVA Obec Loděnice, která byla situována při významné zemské stezce, se může pyšnit bohatou historií i hospodářským...
X