Čtvrtek, 28 září, 2023
Domů Pozvánky VÝSTAVY Jiné příběhy v Jiné kávě - práce klientů Probační a mediační služby

Jiné příběhy v Jiné kávě – práce klientů Probační a mediační služby

V berounské kavárně je ke zhlédnutí výstava uměleckých prací klientů Probační a mediační služby (PMS) s názvem Jiné příběhy v Jiné kávě. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v úterý 4. října – z té jsou fotografie. Výstavu zahájila vedoucí berounského střediska Mgr. Olga Horáková, která představila probační a mediační služby a seznámila přítomné s náplní práce střediska. To se specializuje na zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. To zní hodně složitě – přeloženo do laikovi srozumitelné češtiny to znamená, že pomáhají jak pachatelům v začlenění do společnosti, tak obětem v překonání psychických problémů. Zaměstnancům PMS přišla za jejich činnost poděkovat starostka města RNDr. Soňa Chalupová ve svém nabitém programu.

Probace v trestním právu označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu alternativních trestů, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života.
Mediace znamená možnost mimosoudního řešení konfliktu a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu.

V průběhu vernisáže proběhla krátká beseda Mgr. Horákové s jedním z mála klientů, který souhlasil s veřejným vystoupením. Závěrem prohlásil, že pokud se prodá některý z jeho obrázků, tak veškeré získané peníze věnuje na činnost PMS, protože je vděčný za poskytovanou pomoc. A všichni vystavující věnují alespoň část prodejem svých výtvorů získaných prostředků na činnost PMS. Celou vernisáž hudebně doprovázel hrou na kytaru a příjemným zpěvem rovněž klient PMS.

Během diskuze při drobném občerstvení jsme se shodli, že většina z nás vůbec netušila, co PMS vlastně obnáší. I z tohoto hlediska byla vernisáž velkým přínosem.
Bohužel kavárna Jiná káva byla z důvodů nemocí celý minulý týden (24. až 30. října) zavřená a výstava obrazů klientů PMS dnes končí. Proto přikládám i pár fotografií vystavených obrazů a origami.

Vojtěch Karpíšek
externí redaktor Berounského regionu

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Jiří Kobr a Jakub Špaňhel vystavují ve Svatém Janu pod Skalou

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 28. září v 16 hodin bude zahájena výstava soch, obrazů a grafik Jiřího Kobra ve Svatém Janu pod...

V kostelíku na Velízi zazní 8. října hudba i slovo

Hudba i slovo na Velízi - to je název koncertu, který se uskuteční v neděli 8. října od 15 hodin v kostele...

Absolventi berounského gymnázia ve videích glosují moderní českou historii

Na aktuálně vznikající sérii krátkých videí Long History short, která si klade za cíl popularizovat zlomové okamžiky moderních českých a československých dějin,...

Toulky za uměním tří generací v hořovické galerii Starý zámek

Výstava s názvem Hledání struktury byla zahájena slavnostní vernisáží 15. září 2023 v Galerii Starého zámku v Hořovicích a prezentuje dílo Miloslava...

Výtvarné kurzy pro dospělé startují na berounské ZUŠ od začátku října

Sotva se rozběhla výuka výtvarného oboru v základním vyučování pro děti, už se chystají v ZUŠ Václava Talicha i kurzy pro dospělé. Kurzy kresby...

LATINO PARTY v Berouně – pro všechny milovníky latinských rytmů

Ke konci srpna jsem ze zvědavosti navštívil akci ve studiu KALA Beroun, o které jsem se v podstatě dověděl čirou náhodou. A byl...

V Loděnici se snaží o obnovu kostelních zvonů

OBNOVA ZVONŮ V LODĚNICKÉM KOSTELE SV. VÁCLAVA Obec Loděnice, která byla situována při významné zemské stezce, se může pyšnit bohatou historií i hospodářským...

„Maličkosti“ Jana Ryndy jsou v Holandském domě ke zhlédnutí až do 23. září

Atmosféru vernisáže výstavy výtvarníka Jana Ryndy s názvem Maličkosti zachytil v berounské galerii v Holanském domě fotograf Michal Bauer Pticen. Ryndovu výstavu...
X