Jiné příběhy v Jiné kávě – práce klientů Probační a mediační služby

39

V berounské kavárně je ke zhlédnutí výstava uměleckých prací klientů Probační a mediační služby (PMS) s názvem Jiné příběhy v Jiné kávě. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v úterý 4. října – z té jsou fotografie. Výstavu zahájila vedoucí berounského střediska Mgr. Olga Horáková, která představila probační a mediační služby a seznámila přítomné s náplní práce střediska. To se specializuje na zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. To zní hodně složitě – přeloženo do laikovi srozumitelné češtiny to znamená, že pomáhají jak pachatelům v začlenění do společnosti, tak obětem v překonání psychických problémů. Zaměstnancům PMS přišla za jejich činnost poděkovat starostka města RNDr. Soňa Chalupová ve svém nabitém programu.

Probace v trestním právu označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu alternativních trestů, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života.
Mediace znamená možnost mimosoudního řešení konfliktu a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu.

V průběhu vernisáže proběhla krátká beseda Mgr. Horákové s jedním z mála klientů, který souhlasil s veřejným vystoupením. Závěrem prohlásil, že pokud se prodá některý z jeho obrázků, tak veškeré získané peníze věnuje na činnost PMS, protože je vděčný za poskytovanou pomoc. A všichni vystavující věnují alespoň část prodejem svých výtvorů získaných prostředků na činnost PMS. Celou vernisáž hudebně doprovázel hrou na kytaru a příjemným zpěvem rovněž klient PMS.

Během diskuze při drobném občerstvení jsme se shodli, že většina z nás vůbec netušila, co PMS vlastně obnáší. I z tohoto hlediska byla vernisáž velkým přínosem.
Bohužel kavárna Jiná káva byla z důvodů nemocí celý minulý týden (24. až 30. října) zavřená a výstava obrazů klientů PMS dnes končí. Proto přikládám i pár fotografií vystavených obrazů a origami.