Přednáška v Muzeu Českého krasu přiblíží téma středověkých božích soudů

65

Přednáškový cyklus Setkávání v muzeu přinese zajímavé téma – Boží soudy ve středověku. Přednáška přiblíží specifické okolnosti tzv. ordálů z právně-historické perspektivy. Boží soudy byly ve středověku krajním prostředkem při rozhodování soudních sporů. Využívaly se za situace, kdy jiné důkazy k odhalení pachatele chyběly nebo selhaly, anebo ve stanovených případech. O vině či nevině při nich rozhodovala zkouška, u níž se předpokládal zásah vyšší moci. Autorem přednášky je doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Přednáška se uskuteční v Muzeu Českého krasu (Husovo náměstí 87, Beroun) ve čtvrtek 8. září od 18 hodin. Vstupné je 20 Kč. Akce se koná s finanční podporou města Berouna. Změna programu vyhrazena. Přednášku moderuje prof. Vratislav Doubek (FF UK).