Středa, 23 června, 2021
Domů Osobnosti regionu Josef Vávra a jeho Paměti královského města Berouna

Josef Vávra a jeho Paměti královského města Berouna

Paměti královského města Berouna z roku 1899 jsou první knihou, která přinesla kompletní shrnutí dějin našeho města. Jejím autorem byl středoškolský profesor Josef Vávra.

Ačkoliv se Josef Vávra sepsáním “Pamětí” zasloužil o významný počin v oblasti dějepisectví Berouna, sám pocházel z Prahy a na Berounsku nikdy nežil. Narodil se 1. 12. 1838 v měšťanské rodině v Praze. V roce 1856 ukončil studium na vyšší reálce v Panské ulici a zapsal se na pražskou univerzitu jako mimořádný posluchač dějepisu a zeměpisu. Absolvoval dvouletý učitelský kurz a roku 1859 získal aprobaci pro výuku zeměpisu, dějepisu, češtiny a němčiny na nižších reálkách.

Jeho kroky pak vedly přes Litomyšl, Kolín, Soběslav a Jičín zpátky do Prahy, kde se usadil na trvalo. Významné bylo jeho učitelské působení v Kolíně, kde se seznámil se svou budoucí ženou, ale hlavně se pustil do dlouhodobého výzkumu kolínského městského archivu. Výsledkem jeho práce byly 2 objemné svazky Dějin královského města Kolína nad Labem (1878 a 1888).

Josef Vávra. Zdroj: Minulostí Berounska, 2000.

Nás ale bude nejvíce zajímat rok 1889, kdy ho vyzval přítel, kněz a berounský děkan Václav Slavík k sestavení historické monografie o Berounu. Vávra začal průzkumem městského archivu, věnoval se studiu pozemkových knih a velmi pečlivou prací se mu povedlo zrekonstruovat starou topografii domů a zmapovat staré měšťanské rody. Pátral v matrikách a pamětních knihách, pracoval s materiály z městské registratury i registru městských účtů a inventářů.

Václav Slavík. Zdroj: Paměti královského města Berouna.

Kniha měla vyjít Slavíkovým nákladem, ten se proto snažil Vávru v práci popohánět. Avšak dílo takového rozsahu si vyžádalo svůj čas a Slavík se výsledku nedočkal. Zemřel v 68 letech 28. ledna 1895. V Berouně působil jako děkan 14 let. Paměti královského města Berouna, které poprvé shrnuly vývoj dějin města od počátků do závěru 19. století, spatřily světlo světa v roce 1899. Vyšly nákladem významného berounského měšťana a vlastence Emanuela Hojky a tiskem Antonína Čisteckého v Berouně.

Josef Vávra zemřel 10. 1. 1912 v Praze. Pohřben je na Vyšehradě (8A-12). Spolu s několika knihami napsal na 130 článků, 3 učebnice dějepisu a zabýval se také biografickými a historicko-topografickými studiemi k jednotlivým šlechtickým osobnostem či celým rodům a panstvím. Po 40 letech pedagogického působení odešel do výslužby a věnoval se zejména církevním dějinám. Za zásluhy v této oblasti byl roku 1907 vyznamenán papežem Lvem XIII. zlatým křížem.

Zdroj úvodního obrázku: http://prochazkakolinem.wz.cz/pvavra.html  

Iva Stluková
Městská knihovna Beroun, oddělení propagace a regionální literatury

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Lesní divadlo v Řevnicích uvede „Přátelák“, který se točí okolo fotbalu a početí dítěte

Lesní divadlo v Řevnicích zve na divadelní představení PŘÁTELÁK, které bude uvedeno dne 29. července od 20 hodin. Představení je uváděno s...

Projekt „Zažít město jinak“ v září znovu oživí berounské parkoviště v bývalých kasárnách

Po loňských dobrých zkušenostech se na 19. září letošního roku chystá berounská sousedská pouliční slavnost pod širým nebem Zažít město jinak, která...

Zachytit osudy pamětníků 20. století zvládli mladí dokumentaristé i v době pandemie

Ani náročný rok covidové epidemie, zavřené školy s distanční výukou, či on-line nahrávání nezabránilo mladým dokumentaristům z Černošic, Dobřichovic a Řevnic, aby přestali...

Tomáš Suchý představí svou hudební novinku při oslavách v JOJOkavě na Zdejcině

Při příležitosti prvních "narozenin" JOJOkavy na berounské Zdejcině proběhne představení nového sólového alba Tomáše Suchého. Narozeninové oslavy JOJOkavy na...

Oblastní stomatologická komora volila svého předsedu pro nadcházející čtyři roky

Zubní lékaři okresu Beroun volili představitele Oblastní stomatologické komory na příští čtyřleté funkční období. Vzhledem ke covidové situaci byly volby distanční, volební...

Uskutečnily se berounské Hradby, ale zájem diváků zaostal za očekáváním

V sobotu 19. června proběhly berounské Hradby, a to vzhledem k vládním opatřením pouze v koncertní formě v prostoru letního kina. Návštěva diváků...

Tradiční Svatojánská pouť přináší bohatý kulturní a společenský program

V druhé polovině června se ve Svatém Jánu pod Skalou koná tradiční Svatojánská pouť. V pátek 18. června proběhne Svatojánský vzpomínkový večer...

PODCAST: Pěvkyně a pedagožka Renée Nachtigallová mimo jiné o tom, jak je důležité stavět se k problémům čelem

Rozhovor s pěvkyní, pedagožkou, organizátorkou a scénáristkou hudebních akcí Renée Nachtigallovou, o její pěvecké dráze, roli učitele, ale také o tom, že...
X