facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

CD 200 Miliónů pokusných králíčků

rock´n´rollový nářez zjemněný prvky blues. Je nás sedm, stejně jako sedm statečných, sedm divů světa - - přesně jako sedm dní v týdnu. Písní na de... sipka
Cena:
190 Kč
AKTUALITY 
aktualni clanek

Svěcení kněze Josefa Jonáše

     Kněžské svěcení je pro církevní obec vždy velikou událostí. Význam této svátosti, která darovala věřícím římskokatolické církve dalšího duchovního pastýře, prokázal v neděli 3.3.2019 i zcela zaplněný kostel sv. Vavřince v Žebráku. V tomto kostele přijal kněžské svěcení dlouholetý jáhen pan Josef Jonáš.

     Bohoslužby, na kterou se sjelo více než 30 duchovních nejen z Česka, ale též ze zahraničí, se účastnil a celé svěcení vedl biskup Zdeněk Wasserbauer. Tento muž, český římskokatolický biskup, pomocný biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze, pronesl při příležitosti kněžského svěcení pana Jonáše krásné kázání, jehož významu zcela jistě porozuměli i ti, kteří pravidelně nenavštěvují bohoslužby a možná ani nejsou věřícími, přesto se této významné události zúčastnili.

     Kněžské svěcení patří spolu se svěcením jáhenským a biskupským k svátosti svěcení jíž se, dle katolické církve,  ve třech stupních vtiskuje duši nezrušitelné znamení. Kněžské svěcení uděluje moc proměňovat chléb a víno a v Tělo a Krev Kristovu a tím slavit mši svatou, kněz je též oprávněn udělovat všechny svátosti kromě biřmování a svátosti svěceni.

     Co je tak důležité na tom, kdo přijme a komu je udělena svátost svěcení na kněze je, dle mého názoru, to, jakým člověkem svěcený kněz je. To, jak dokazuje, že je jeho srdce naplněno láskou nejen k Bohu, ale k těm, kteří jeho účast a pomoc potřebují. K těm, kteří jsou opuštění, nemocní, slabí. K těm, kteří touží slyšet slova útěchy a mnohdy potřebují vědět, že jejich viny nejsou nikdy fatální, že je možné prožít odpuštění a smíření.

     Jak podotkl pan biskup Wasserbauer ve svém kázání, v každém společenství se najdou lidé, kteří jej nejsou hodni, v každém společenství se najdou ti, kteří jsou naopak posilou pro ostatní. Víra, naděje a láska jsou tři pilíře toho, že má smysl stavět na tom dobrém a pozitivním.

     Věřím, že pan Josef Jonáš bude důstojným představitelem římskokatolické církve, tím, který bude pokračovat v nanejvýš smysluplné činnosti pro bližní, kterou dlouhá léta vykazoval jako jáhen a která bude nyní umocněna jeho svěcením na kněze.

     Celé slavnostní odpoledne bylo podbarveno působivou církevní hudbou souboru Svatojakubská schola cantorum pod vedením Mgr. Lukáše Petřvalského.

     Jsem velmi ráda, že jsem mohla být při tom, neboť atmosféra lásky a odhodlání byla v žebráckém kostele v neděli 3.3.2019 živá a plná.

Autor: Marie Rumpíková za Kulturní komisi města Žebrák / Publikováno: 07.03.2019


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

AKTUALITY

Světový den vrabců

~Světový den vrabců aneb „Není vrabec jako vrabec“. Vrabec patří mezi nejrozšířenější a nejznámější ptáky. Jistěsipka

AKTUALITY

Bruslení

Bruslení končí, zima odchází, jaro klepe na dveře Od října 2018 až do dnes si děti školní družiny užívaly s Bruslařskou školou zimnsipka

AKTUALITY

Církev československá husitská

Československá církev husitská v Berouně má vlastní modlitebnu. Je to ve středu města v Pivovarské ulici č. 104. Bohoslužby se zde konají každou nedělsipka

AKTUALITY

Bojovník i milující otec

Dočkala se pamětí svého otce Eva Kaufmann žije v londýnském předměstí v hrabství Kent ve Velké Británii. Je jí dvaadevadesát let a zásilka, která jsipka

AKTUALITY

Ukliďme si okolí

~Také v letošním roce se můžete zapojit do projektu Ukliďme Beroun. Tuto dobrovolnickou akci pořádá město Beroun v sobotu 6. dubna v rámci Dne sipka

AKTUALITY

Deratizace

~~Pravidelná jarní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních se uskuteční v termínu od 15. března a potrvá až do 15. kvsipka

AKTUALITY

Masopust - veselice- jitrnice

~9. března 2019 byla v Duslově vile v Berouně otevřena společná výstava studentů UMPRUM, FAMU a FDULS s názvem Masopust. O společném projektu říkají ssipka

AKTUALITY

Výstava keramiky Mir. Olivy

7. března v rámci oslav 4. výročí trvání Muzea berounské keramiky se konala vernisáž keramických objektů Miroslava Olivy a jeho paní Dany Malé. Na versipka

AKTUALITY

4. výročí Muzea ber. keramiky

~V březnu 2019 slaví Muzeum berounské keramiky 4. výročí od svého založení. Kromě běžného pestrého provozu získalo teď muzeum vybavení pro prodej kesipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka

Těžká pára: Lidičky, já mám rád pívo

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka