facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

Berounští výtvarníci

Nová publikace se pokouší poprvé přinést kompletní přehled významných výtvarníků působících v Berouně – od nejstarších dochovaných záznamů až po ... sipka
Cena:
199 Kč
POZVÁNKY 
aktualni clanek

ORBIS PICTUS Václava Sokola

Muzeum Českého krasu ve spolupráci s berounským nakladatelstvím Machart připravilo výstavu ilustrací Václava Sokola, jejíž vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. března od 17 hodin.

Zatím posledním zástupcem v dlouhé řadě rytců, grafiků a malířů, kteří v průběhu více než 360 let zdobili ilustracemi ORBIS PICTUS Jana Ámose Komenského, se stal český výtvarník VÁCLAV SOKOL. Pro nejnovější vydání „Světa v obrazech“ vytvořil již šestadvacet rozměrných pastelů, které tvoří plnohodnotnou obrazovou protiváhou Komenského nestárnoucímu textu. Autor ilustrací s respektem vzhlíží ke svým předchůdcům, přesto čtenáři předkládá své vlastní vidění světa zachycené nezaměnitelným rukopisem. Kolekce pastelů tvoří základ berounské expozice; ta je doplněna i ukázkami Sokolovy volné tvorby a přináší také řadu podrobných informací k „fenoménu ORBIS PICTUS“, včetně interaktivní prezentace.

ORBIS PICTUS

Komenského ORBIS SENSUALIUM PICTUS vyšel v Norimberku v roce 1658, po následující staletí se stal živou učebnicí překládanou do desítek jazyků. V českém prostředí se jeho modernizované vydání aktivně používalo při výuce ještě po první světové válce. Nejnovější vydání nestárnoucího textu vypravilo mezi čtenáře berounské nakladatelství Machart.

Pro své žáky v Lešně sepsal Komenský učebnici latiny, Bránu jazyků. Neučí latinu biflováním citátů klasických autorů, jak bylo tehdy běžné, ale ze sedmi tisíc latinských slov, které vybral z různých oborů, sestavil tisíc vět - od jednoduchých ke složitým. Žáci si nově latinskou slovní zásobu osvojovali ve větách, které je přehledně prováděly různými oblastmi lidského poznání. Latinská slovní zásoba se tak rozšiřovala přirozenou dětskou zvídavostí, nikoli mechanickým memorováním.

Komenský netušil, jak ho tato kniha v Evropě proslavila,  v kolika zemích vyšla, a jaké naděje vzbudily jeho didaktické a vševědné plány. Při audienci u teprve šestnáctileté švédské královny Kristýny však spolu mluvili latinou, kterou se královna naučila z jeho knihy.

V Orbis sensualium pictus Komenský zjednodušil texty z Brány jazyků a každá kapitola začínala obrázkem probíraného tématu. Pomocí číslic byla propojena slova s vyobrazeními. Latinský text byl doplněn mateřským, často i dalšími jazyky. Jak přirozené pro Komenského bylo, že i malé děti mohou poznávat svět v několika jazycích najednou. Orbis pictus byl nejen jazykovou učebnicí pro školáky, ale i první dětskou encyklopedií. Smyslové poznání je přitom pro Komenského důležité: Cvičíme-li smysly pečlivě tomu, aby ony rozdíl věci právě pochopily, položíme základy vší moudrosti, vší výmluvnosti i všech opatrných činů života. Máme se učit dobře pozorovat a rozlišovat, abychom díky řeči svět správně chápali a dokázali v něm správně jednat.

Orbis sensualium pictus je vyvrcholením didaktických snah autora, představuje zároveň důležitý článek jeho pansofického úsilí. Viditelný svět se Komenskému podařilo pro děti uspořádat do přehledných obrazů, kterým vládne řád daný Stvořitelem, v němž má člověk své pevné místo. Důraz je přitom kladen na aktivitu člověka, na jeho tvůrčí činnost, na jeho schopnost sebezdokonalování.

VÁCLAV SOKOL

Pro nové vydání Komenského „Světa v obrazech“ nakreslil Václav Sokol šestadvacet pastelů. Kreslil je podle drobných barvotisků, kterými roku 1883 vydání Komenského knihy doplnil Sokolův pradědeček Josef Černý. Na starých ilustracích Sokola upoutala jednoduchost a přehlednost zobrazených scén. Autor současných ilustrací s respektem vzhlíží ke svým předchůdcům, přesto čtenáři předkládá nové vidění světa zachycené svým rukopisem.

Kreslíř a grafik Václav Sokol se narodil v Praze v roce 1938 v rodině architekta Jana Sokola. Maminka byla historičkou umění, jeho bratrem je filosof Jan Sokol. V letech 1953–1958 vystudoval střední výtvarnou školu. V šedesátých letech pracoval v Památníku národního písemnictví, později v propagačním oddělení podniku Stavby silnic a železnic. Podepsal Chartu 77. Své kresby uhlem a pastelem vystavoval od roku 1976 na řadě samostatných výstav v Praze a dalších českých městech, v roce 2006 pak v Českém centru v Paříži a v Kyjevě. Realizoval betlémy do kostelů v Ústí nad Orlicí a Odoleně Vodě u Prahy.

Svými ilustracemi doplnil řadu knih: Poselství Ježíšovo - výběr textů z evangelií (1969, Jan Sokol), Rozmluva o moudrosti (1983, Hryhorij Skovoroda), Čtení z Bible (1996, Jan Sokol), Tři kázání o Jonášovi (2007, Svatopluk Karásek), Chudý, který našel radost (2015, A. de la Gorce). Jako autor textů je podepsán i pod Výtvarnou čítankou (2017), která je výborem textů a recenzí o výtvarném umění.

Publikováno: 23.02.2020


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

POZVÁNKY

Vzpomínka: Jiří Bezděkovský

Dovolujeme si vás pozvat na vzpomínkový večer věnovaný českému houslistovi a pedagogovi Jiřímu Bezděkovskému. V roce 2014 se nám podařilo naprostou násipka

POZVÁNKY

30 let svobody

~30 let svobody - 1989 - 2019 připomínková akce 16. listopadu 2019 v Tetíně u Vinotéky v 18 hodin. Program: 18.00 zahájení Předásipka

POZVÁNKY

Keramika Vachovi

~~ Pozvánka na vernisáž keramika VACHOVI - ve čtvrtek 7.11. 2019 v 17h v galerii Muzea berounské keramiky, Zámečnická 14, Beroun - centrum. Hezksipka

POZVÁNKY

Viktor Žabinský v MGB

Ve středu 16. října v 17 hodin se v Duslově vile v Berouně koná vernisáž výstavy Viktora Žabinského. sipka

POZVÁNKY

Letem světem Jana Šroubka

~~Dovoluji si Vás pozvat na vernisáž mé výstavy Letem světem, která bude v úterý 15. října od 18 hodin v Jiné kávě v Berouně, U Kasáren 192. Na vernissipka

POZVÁNKY

Výstava Samet. revoluce

V pátek 27.září 2019 v 11 hodin se koná vernisáž výstavy Sametová revoluce v galerii v Palackého ulici v Berouně (pod Horní bránou). Týž den vsipka

POZVÁNKY

Od Sázavy po Mississippi 2

~Od Sázavy po Mississippi 2. Prvorepublikovou trampskou klasiku, český swing a slavné jazzové standardy zpívají: vokální skupina B-Singers, Bohumila Vsipka

POZVÁNKY

Talichův Beroun 2019

~~ ~~Zájemci o hudební festival Talichův Beroun si mohou koupit abonentku na celý festival nebo vstupenky na jednotlivé koncerty. Vstupenky budou vsipka

POZVÁNKY

Tetín pouť

~o víkendu 20.-22. září se po roce na Tetín vrátí Svatoludmilská pouť, která naváže na svou více než stoletou tradici. Nabídne koncerty, trhy, výstavsipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka

Berounský kaleidoskop z televizního archivu

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v premiéře tři ... sipka