facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

POVÍDKY KE KÁVĚ III. Jak jsme mohli přežít bez mobilu

Hana Hrabáková v předchozích dvou letech úspěšně publikovala již dva díly cyklu „Povídky ke kávě“ a letos přichází s další částí této povídk... sipka
Cena:
169 Kč
AKTUALITY 
aktualni clanek
dotace

Investiční akce


„Investiční akce, u nichž předpokládáme financování z dotací, jsou vázány na vypsání dotačních výzev. Naším cílem proto je mít naše projekty připravené tak, aby v okamžiku vypsání vhodného dotačního titulu bylo možné hned podat žádost. Dotace jsou často vypisovány nahodile v rozporu s vyhlášenými harmonogramy a termíny pro podávání žádostí jsou časově tak omezené, že pokud bychom neměli připravenou projektovou dokumentaci a zahájeno stavební řízení, neměli bychom pak možnost se o finanční prostředky z dotací ucházet,“ vysvětlil hlavní důvod vzniku nové pracovní skupiny starosta Ivan Kůs.
Členy pracovní skupiny jsou vedle zástupců vedení města – starosty, místostarosty a tajemníka -vedoucí odborů majetku a investic, územního plánování a regionálního rozvoje, dopravy, životního prostředí, školství a volnočasových aktivit, dále finančního odboru a právního oddělení, operativně budou zváni i příslušní referenti, kteří mají přípravu jednotlivých plánovaných investic na starosti.
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje připravil zásobník investičních akcí, které patří mezi priority města a přitom je u nich předpoklad, že pro ně v příštích letech bude vypsána vhodná dotační výzva. „V našem seznamu jsou jednotlivé projekty barevně odlišeny podle toho, zda jde o projekty v realizaci, byla na ně již podaná žádost a čekáme na vyhodnocení nebo projekty připravované. Investiční akce jsou zároveň rozdělené do kategorií podle možností financování. Největší alokace finančních prostředků mají přitom Integrovaný regionální operační program a Operační program životního prostředí,“ uvedla vedoucí odboru Dana Vilhelmová, která vznik pracovní skupiny velmi vítá. Podle ní je totiž při přípravě projektů nejdůležitější spolupráce všech odborů a vzájemné předávání informací k průběhu a postupu příprav, ať už jde o projektovou přípravu, průběh správních řízení, stav projektových žádostí či kontrolu plnění úkolů a dosažených mezníků.
Přestože v zásobníku je uvedeno bezmála padesát investičních akcí, které by město potřebovalo zrealizovat, ne všechny mají šanci na získání dotace. Vhodný dotační titul je reálný zhruba u třiceti z nich. „Momentálně z dotací financujeme zpracování studií na řešení veřejných prostranství Hvězda, parku Homolka, městské památkové zóny a od Štulovny k brodu. Byla zadána územní studie jižní paralelní komunikace Beroun, kde by vytvoření přeložkové trasy silnice II/605 výrazně pomohlo ke zklidnění dopravy v centru města. Zpracovává se také územní studie krajiny pro celý berounský správní obvod. Dotaci jsme dostali rovněž na nákup tří elektromobilů. Podali jsme žádost na zateplení mateřské školy Pod Homolkou, přístavbu pavilonu odborných učeben na 2. ZŠ Preislerova, z dotace bychom chtěli řešit vybudování podzemních kontejnerů,“ vyjmenoval místostarosta Michal Mišina.
Město se chce i v příštích letech soustředit na další navýšení školních a předškolních kapacit. Ještě do konce roku podá žádost o dotaci z Ministerstva financí ČR na rozšíření kapacity základní školy Komenského včetně dostavby tělocvičny. „V příštím roce chceme připravit projektovou dokumentaci na vybudování nové mateřské školy se šesti třídami v lokalitě Na Máchovně,“ připomněl Michal Mišina.
 

Autor: TmMěÚ / Fotoreportáž: Zdeněk Zůna - ilustrační foto / Publikováno: 19.11.2017


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

AKTUALITY

BEROUN BIKE MARATON

~V neděli 22. září 2019 se v Berouně konal BEROUN BIKE MARATON se startem a cílem na Husově náměstí. Závod měl tři stupně obtížnosti, a to Masters -sipka

AKTUALITY

Svět. den první pomoci

~~Děti z družiny si připomněly Světový den první pomoci Světový den první pomoci si připomínáme od roku 2000 vždy druhou sobotu v měsíci. Vyhlá&ssipka

AKTUALITY

DED

~~Naše kulturní dědictví Dny evropského dědictví mají velký význam. Jsou kulturně poznávací společenskou akcí s cílem přispět k posílení hsipka

AKTUALITY

Václav Šerák

~Václav Šerák je výjimečná osobnost české a evropské keramiky. Věnuje se různým oborům keramické plastiky a designu. Jeho tvorba se vyznačuje psipka

AKTUALITY

Hrnčířské trhy Beroun 2019

7. a 8. září se v Berouně tradičně konaly Hrnčířské trhy a Dny evropského dědictví. I když se panu Izbickému tentokrát nepodařilo na sto procent zajissipka

AKTUALITY

Školní děti u paní starostky

~Školní družina si připomíná Dny Evropského dědictví Vždy o druhém zářijovém víkendu se konají tradiční Dny Evropského dědictví. K této akcisipka

AKTUALITY

"Barvy vína"

4. září 2019 se v Městské galerii v Berouně konala vernisáž výstavy obrazů Alana Majera. Na zahájení promluvili" Tomáš Suchý, Zdeněk Hrabica a sipka

AKTUALITY

Přemnožily se vosy

V rádiu říkali, že se přemnožili vosy a sršni. Moc jsem se tím nevzrušoval, ale když pak říkali o nebezpečí alergické reakce a když se vsipka

AKTUALITY

Také Beroun vzpomněl výročí

Také Berouňáci vzpomínali výročí událostí z 21. srpna 1968 a 1969. Občané se sešli v podvečer na náměstí u sochy M. J. Husa, rozsvítili svíčky sipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka

Těžká pára: Lidičky, já mám rád pívo

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka