facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

Moje chytrá knížka

Moje chytrá knížka je určená malým čtenářům od 6 do 10 let, nebo rodičům, kteří dětem rádi čtou. Publikace seznamuje na svých stránkách se zákonitostm... sipka
Cena:
249 Kč
AKTUALITY 
aktualni clanek
dotace

Investiční akce


„Investiční akce, u nichž předpokládáme financování z dotací, jsou vázány na vypsání dotačních výzev. Naším cílem proto je mít naše projekty připravené tak, aby v okamžiku vypsání vhodného dotačního titulu bylo možné hned podat žádost. Dotace jsou často vypisovány nahodile v rozporu s vyhlášenými harmonogramy a termíny pro podávání žádostí jsou časově tak omezené, že pokud bychom neměli připravenou projektovou dokumentaci a zahájeno stavební řízení, neměli bychom pak možnost se o finanční prostředky z dotací ucházet,“ vysvětlil hlavní důvod vzniku nové pracovní skupiny starosta Ivan Kůs.
Členy pracovní skupiny jsou vedle zástupců vedení města – starosty, místostarosty a tajemníka -vedoucí odborů majetku a investic, územního plánování a regionálního rozvoje, dopravy, životního prostředí, školství a volnočasových aktivit, dále finančního odboru a právního oddělení, operativně budou zváni i příslušní referenti, kteří mají přípravu jednotlivých plánovaných investic na starosti.
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje připravil zásobník investičních akcí, které patří mezi priority města a přitom je u nich předpoklad, že pro ně v příštích letech bude vypsána vhodná dotační výzva. „V našem seznamu jsou jednotlivé projekty barevně odlišeny podle toho, zda jde o projekty v realizaci, byla na ně již podaná žádost a čekáme na vyhodnocení nebo projekty připravované. Investiční akce jsou zároveň rozdělené do kategorií podle možností financování. Největší alokace finančních prostředků mají přitom Integrovaný regionální operační program a Operační program životního prostředí,“ uvedla vedoucí odboru Dana Vilhelmová, která vznik pracovní skupiny velmi vítá. Podle ní je totiž při přípravě projektů nejdůležitější spolupráce všech odborů a vzájemné předávání informací k průběhu a postupu příprav, ať už jde o projektovou přípravu, průběh správních řízení, stav projektových žádostí či kontrolu plnění úkolů a dosažených mezníků.
Přestože v zásobníku je uvedeno bezmála padesát investičních akcí, které by město potřebovalo zrealizovat, ne všechny mají šanci na získání dotace. Vhodný dotační titul je reálný zhruba u třiceti z nich. „Momentálně z dotací financujeme zpracování studií na řešení veřejných prostranství Hvězda, parku Homolka, městské památkové zóny a od Štulovny k brodu. Byla zadána územní studie jižní paralelní komunikace Beroun, kde by vytvoření přeložkové trasy silnice II/605 výrazně pomohlo ke zklidnění dopravy v centru města. Zpracovává se také územní studie krajiny pro celý berounský správní obvod. Dotaci jsme dostali rovněž na nákup tří elektromobilů. Podali jsme žádost na zateplení mateřské školy Pod Homolkou, přístavbu pavilonu odborných učeben na 2. ZŠ Preislerova, z dotace bychom chtěli řešit vybudování podzemních kontejnerů,“ vyjmenoval místostarosta Michal Mišina.
Město se chce i v příštích letech soustředit na další navýšení školních a předškolních kapacit. Ještě do konce roku podá žádost o dotaci z Ministerstva financí ČR na rozšíření kapacity základní školy Komenského včetně dostavby tělocvičny. „V příštím roce chceme připravit projektovou dokumentaci na vybudování nové mateřské školy se šesti třídami v lokalitě Na Máchovně,“ připomněl Michal Mišina.
 

Autor: TmMěÚ / Fotoreportáž: Zdeněk Zůna - ilustrační foto / Publikováno: 19.11.2017


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

AKTUALITY

Vernisáž: Václav Sokol

Slavnostní vernisáží byla ve čtvrtek 5. března 2020 zahájena v berounskému Muzeu Českého krasu výstava ilustrací Václava Sokola, jimiž doprovodil dílosipka

AKTUALITY

Trilobit 2020

V Praze, 17. prosince - Nejen dokumentární, ale i hraná tvorba uplynulého roku sklidila kladné body u porotců 33. ročníku audiovizuálních cen Českého sipka

AKTUALITY

Sv. Mikuláš

Připravte si na dnešek básničku nebo písničku, ať vás to nezaskočí. sipka

AKTUALITY

Salón ber.výtvarníků 2019

(Na stránce se pracuje) sipka

AKTUALITY

30. výročí svobody

Po celé naší republice se vzpomínalo a oslavovalo 30. výročí 17. listopadu. Také v Berouně se konalo několik významných akcí, na př. výstava v sipka

AKTUALITY

Záchranná stanice zvířat

~Záchranná stanice živočichů Rokycany Tato stanice na Rokycansku působí od roku 1990 pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu ochránců přísipka

AKTUALITY

Berounské oslavy 28. října

V odpoledních hodinách 28. října 2019 se na Husově náměstí v Berouně konala vpomínková slavnost k výročí vzniku republiky. Slavnost zahájila starostkasipka

AKTUALITY

Z letního času na zimní

27. října 2019 ve 3 hodiny posuneme ručičky hodin o hodinu zpět - tedy na 2 hodiny. sipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka

Těžká pára: Lidičky, já mám rád pívo

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka