facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

CD Příhodný vítr

CD obsahuje: Kára Vrána Příhodný vítr Dědeček má narozeniny Když má pívo tu správnou teplotu Kachna musí plavat Pod mašinou Ptáci ... sipka
Cena:
250 Kč
AKTUALITY 
aktualni clanek
DMS

Dobrá vůle

~DMS DOBRAVULE 30  
 DMS DOBRAVULE 60
 DMS DOBRAVULE 90
87 777

~Formou výtěžku DMS podpoříme spektrum sociálních registrovaných služeb poskytovaných Farní charitou Beroun. Těch je dohromady 13: azylové domy, sociální rehabilitace, noclehárna, SAS, SAS pro seniory, denní stacionář pro seniory, domov se zvláštním režimem, nízkoprahové denní centrum, terénní služby a pečovatelská a odlehčovací služba vč. osobní asistence.Jednotlivé služby jsou zaměřeny na pomoc seniorům s Alzheimerem, rodinám s dětmi v tísni a lidem bez přístřeší. Konkrétní využití prostředků: zdrav. a komp. pomůcky, náklady na rekonstrukci zařízení, pohonné hmoty pro pečovatelskou službu, nájmy, energie, mzdy pracovníků služeb, přímá pomoc uživatelům služeb (hygiena, potraviny)

Farní charita Beroun

Farní charita Beroun na Berounsku a Hořovicku působí již od roku 1996. Naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. V regionu jsme největší neziskovou organizací působící na poli sociálních služeb. Našimi cílovými skupinami jsou senioři, rodiny s dětmi a osoby bez přístřeší. Našimi hlavními projekty jsou domov se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerem, azylové domy pro muže a rodiny s dětmi a denní centrum pro osoby bez přístřeší. .

~~Charita Beroun informuje
Dne 1. 5. 2019 nabyl účinnosti dodatek zřizovacího dekretu arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky OP, který mění oficiální název církevní právnické osoby Farní charita Beroun na Charita Beroun. Stejným způsobem se mění název všech „velkých charit“ v pražské, jejichž působnost se rozrostla za hranice farnosti do celého regionu.
Charita Beroun Vás srdečně zve
Úterý 4. června od  9:30 hodin – Dopolední „Bystření paměti“ – přízemí fary ŘKF Beroun
V přízemí berounské fary každé 1. úterý v měsíci pořádáme trénování paměti - pravidelná posezení s praktickým cvičením k aktivaci různých částí mozku s odbornými pracovnicemi z Domova a Stacionáře sv. Anežky České pro seniory. Srdečně zveme, akce probíhá zdarma.
Sobota 8. června od 9:00 do 12:00 hodin -  Výprodej charitního obchůdku – skautská klubovna ŘKF Beroun
V přízemí skautské klubovny naproti KMŠ se každou druhou sobotu v měsíci od jara letošního roku koná pravidelný výprodej charitních obchůdků. Přijďte si nakoupit za 5,- až - 10,- Kč dětské, a dámské ošacení a doplňky a podpořit tak veřejnou sbírku Dobrá vůle Charity Beroun.
Úterý 11. 6. od 17:00 hodin - Přednáška Právní aspekty péče – Jiná Káva, U Kasáren 192, Beroun
Charita Beroun rozšiřuje svou pomoc pečujícím rodinám a zve na přednášku JUDr. Martiny Hřebenové z cyklu Alzheimerova nemoc a jiné typy demence. Bližší informace na tel. 725 923 181, sluzbyproseniory@charita-beroun.cz , www.charita-beroun.cz.
Úterý 16. června  od 17:00 hodin - Setkání „neformálních pečovatelů“ –  přízemí fary ŘKF Beroun
Pravidelná posezení pro každého, kdo se v domácnosti stará o svého blízkého se zdravotním postižením,  trpícího demencí. Setkání se sdílením a odbornou radou pořádá pravidelně Charita Beroun zdarma v přízemí berounské fary každé 3. úterý v měsíci. Jste srdečně zváni.
Flamenco uchvátilo Beroun
Pro Charitu a sbírku Dobrá vůle vystoupil ve čtvrtek 25. dubna na Plzeňce mezinárodní flamencový soubor Compañía Danza Flamenca Virginia Delgado s představením Aire. Pokud jste byli jedněmi ze 130 návštěvníků, možná vás též uchvátil nejen flamencový tanec, ale především světelná choreografie a živý hudební doprovod ve víru Španělska. Hodinový „koncert“ barev, světel, krásných šatů a rytmu flamencových střevíců vydržely sledovat i menší děti, a kupodivu i jejich tatínci. Koncert uváděl bez nároku na odměnu pan Pavel Kafka, který již tradičně podporuje charitu tímto způsobem. Pozvání přijali mimo jiné také představitelé vedení města Beroun v čele s paní starostkou Soňou Chalupovou, představitelé okolních městeček a vesnic, ale v neposlední řadě také naši dobrodinci a dobrovolníci. Hostem nejvzácnějším se stal pan europoslanec Tomáš Zdechovský, který zprostředkoval Charitě u příležitosti pořádání koncertu pro veřejnou sbírku Dobrá vůle Charity Beroun sponzorský dar ve výši 100 000,- od společnosti AKESO, a.s. pana Sotiria Zavalianise, majitele berounské a hořovické nemocnice, který předala řediteli Charity Beroun Petru Horákovi tisková mluvčí RNB paní Lucie Menclová. Na konto též poputuje výtěžek benefičního vstupného, který činil dalších více než 24 000,-.
Katolická mateřská škola v Domově sv. Anežky České Charity Beroun
 

Autor: FCHB / Fotoreportáž: FCHB / Publikováno: 28.05.2019


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

AKTUALITY

S míčem

~Tento týden měl být ve znamení míčových her dětí školní družiny. Tato sportovní akce je již tradiční u nás několik let. Vzhledem k velmi teplésipka

AKTUALITY

Den čtení

~~21. červen -V Den zahradních trpaslíků děti školní družiny odcházejí do Městské knihovny v Berouně, aby předaly slíbené obrázky paní ředitelsipka

AKTUALITY

Odstávka proudu elektr..

~12. 6. 2019 (07:30 - 17:30) Beroun-Závodí: Lidická 997960, 997961, 806, 13. 6. 2019 (07:30 - 12:30) Beroun-Závodí parc.č. 2034/6, parc.č. 6776, Jirásipka

AKTUALITY

Beroun vítěz v třídění odpadů

~~Obyvatelé Berouna mají skutečně k ekologii blízko. To potvrzuje i fenomenální úspěch města Beroun v celostátní soutěži v třídění odpadu za rok sipka

AKTUALITY

Nad Berounkou pod Tetínem...

Tetínský kostelík se opravuje. sipka

AKTUALITY

Vlčí máky

Na polích, loukách i kolem cest kvetou vlčí máky. sipka

AKTUALITY

Alenka v říši divů

~Cesta za pohádkou - Alenka v říši divů Děti školní družiny se vydaly v rámci 9. Týdne čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětesipka

AKTUALITY

ZŠ Závodí v Muzeu ber. ker.

Žáci závodské školy navštívili Muzeum berounské keramiky. ~Do Muzea berounské keramiky po delší době opět zavítaly děti kroužksipka

AKTUALITY

Vévoda Štěpán Bavorský 2019

~V sobotu 1. června 2019 se z Králova Dvora do Berouna konal průvod vedený vévodou Štěpánem II. Bavorským. Po poledni dorazil do Berouna, sipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Těžká pára: Ku Praze uhání vlak

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka

Těžká pára: Lidičky, já mám rád pívo

ikonka v menu
V berounském studiu Machart byly v těchto dnech dokončeny dva filmové záznamy živého vystoupení stylové kapely Těžká ... sipka