facebook hledat
KONTAKTY
ČESKÝ REGION s. r. o.
Lidická 669
266 01 Beroun

Kontaktní osoba:
Kameel Machart
Tel.: +420 311 600 456
E-mail: info@ceskyregion.cz
berounalie

CD Kašpaří písně

V muzice Vladimíra Čápa zaznívají ohlasy písní žákovských a truvérských, také šanson, a v poslední době i blues. Jeho suverénní, osobitá kyt... sipka
Cena:
169 Kč
AKTUALITY 
aktualni clanek

Beroun hospodaří dobře

Hospodaření města za rok 2017 skončilo rekordním přebytkem, který letos pomůže financovat významné investiční akce. Navíc se podařilo doplatit úvěr, který si město v minulosti vzalo na nákup Kulturního domu Plzeňka, druhý velký úvěr na rekonstrukci kanalizačního sběrače bude splacen v letošním roce. Rok 2017 byl ve znamení projektových příprav na investice, jejichž realizaci schválili v rámci rozpočtu berounští zastupitelé. U většiny z nich se počítá s využitím dotačních titulů. V případě, že by město dotace na větší investiční akce nezískalo, jeho zdravé hospodaření a nízká zadluženost dávají velkou šanci na poskytnutí výhodného úvěru.

„Vedení města v současném složení působí teprve od roku 2016, kdy nastoupilo za známých okolností. Není jednoduché nastoupit do rozjetého vlaku, přesto mohu zodpovědně říci, že jsou za námi vidět výsledky,“ říká starosta Ivan Kůs.
Podařilo se mimo jiné získat právo užívat zimní stadion a zahájit jeho postupnou rekonstrukci, zajistit výjimku ze zpoplatnění dálnice D5, podařilo se dořešit dlouholetou kauzu pozemků na golfu, vyřešit prodej podílu v TS Beroun, opravit poškozený most na Venediku, rekonstrukcí prošlo několik berounských ulic, pokračovaly práce na opravách mateřských a základních škol. „Zasadili jsme se o zkrácení uzavírky mostu na Zavadilku z devíti na čtyři a půl měsíce a dokončili první etapu rekonstrukce mateřské školy Pod Homolkou bez zásadního omezení jejího provozu. Převedení parkovacích ploch pod město přináší každoročně úsporu ve výši 2,5 milionů Kč,“ vyjmenoval místostarosta Michal Mišina.
Na světě jsou studie zaměřené na optimalizaci semaforů, systém parkování a revitalizace veřejných prostranství Hvězda, Homolka a berounského ostrova od Štulovny po lávku, obyvatelé sídliště mají nové parkoviště v Košťálkově ulici, bezplatné parkoviště s odpočinkovou zónou vzniklo v prostoru bývalého autobusového nádraží, pro děti byla rozšířena některá hřiště o nové herní prvky a cyklisté mají k dispozici největší síť cykloboxů v Česku, město dokončilo územní plán.
„V roce 2017 jsme zahájili odstraňování graffiti z veřejných ploch. Velkým přínosem pro bezpečnost dětí je nové dopravní řešení v oblasti Jungmannovy základní školy, zejména vznik světelného přechodu a propojovacího chodníku,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs.
Řadu zásadních investičních akcí zejména v oblasti školství a dopravy má město teprve před sebou.
Školství
„Beroun je dobrá adresa, což s sebou ale přináší řadu problémů. Podle prognózy bude potřeba do roku 2022 navýšit kapacitu základních škol o 300 míst a mateřských škol o 250 míst. V letošním roce zahájíme výstavbu nového pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici.Máme požádáno o dotaci, ale s výstavbou začneme i v případě, že s žádostí neuspějeme, “ říká starosta Ivan Kůs.
Také zahájení přístavby základní školy Komenského na Závodí je plánováno na letošní rok bez ohledu na to, zda město získá na realizaci dotaci. „Investice za řádově 150 milionů korun zahrnuje novou tělocvičnu, jídelnu, šest nových tříd, kabinety a sociální zařízení a dokončena by měla být do tří let. Projektantům se podařilo vyřešit umístění výtahu, díky němuž bude celá škola bezbariérová,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.
Rozpočet pamatuje i na mateřské školy. Jako první přijdou na řadu stavební úpravy v MŠ Tovární, jejichž výsledkem by měla být nová třída pro dvouleté děti. Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce čeká v letních měsících MŠ Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole v budově Komunitního centra v Bezručově ulici. „Našli jsme vhodné místo pro přestěhování denního stacionáře pro osoby bez přístřeší. Tento prostor tak můžeme využít pro vznik dvou nových tříd,“ dodal Mišina.
S výstavbou nové mateřské školy se počítá v lokalitě Pod Máchovnou, kde město získá od developera pozemek. Školku chce město realizovat v co nejmodernějším duchu, proto připravuje architektonickou soutěž.
Doprava
Největším zásahem do dopravy v Berouně bude letos zcela jistě rekonstrukce Plzeňské ulice, která by měla být zahájena pravděpodobně v polovině března. Město se na akci bude podílet výstavbou nových chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení. Po dobu rekonstrukce plánuje město Beroun společně s Královým Dvorem nabídnout cestujícím zvýhodněné jízdné v MHD. Na konkrétní podobě a pravidlech se zatím pracuje.
I letos budou pokračovat rekonstrukce komunikací tak, aby se v jejich rámci rozšířila kapacita parkovacích míst s minimálními zásahy do zeleně. Po směně pozemků v lokalitě Na Podole bude zahájena projektová příprava nového parkoviště P+R, které by mělo vhodně kombinovat zelené a parkovací plochy. „Byla ustanovena pracovní skupina, která při přípravě projektu zohlední i připomínky obyvatel ke vzhledu parkoviště,“ podotkl Michal Mišina.
Mezi investičními akcemi letošního roku nechybí rekonstrukce lávky přes dálnici D5 na Velkém sídlišti, která by měla být v plné výši pokryta ze státní dotace. Plynulosti dopravy by měla napomoci synchronizace světelné signalizace ve městě. Město Beroun dále pracuje na jižním obchvatu.
Občanská vybavenost
Berounští zastupitelé dali v loňském roce zelenou rekonstrukci venkovního bazénu na Velkém sídlišti. „Do konce roku chceme dokončit projektovou dokumentaci a získat stavební povolení,“ sdělil Ivan Kůs. Rekonstrukce koupaliště zapadá do koncepce revitalizace Velkého sídliště včetně prostoru před Hvězdou a vzniku nového parku Homolka.
Zeleň je aktuální téma i pro další berounské lokality. Dotační titul na obnovu městské zeleně by mohl být využit na revitalizaci pravého nábřeží Berounky, konkrétně od Štulovny až k lávce na bývalé autobusové nádraží, na zesplavnění náhonu a vybudování mola v centru města. Po vybudování plynové kotelny v objektu městské knihovny se v letošním roce připravuje její rozšíření, zateplení objektu a úprava okolí. Projektově je již připravena výstavba kanalizace na Zavadilce. Kanalizace a vodovod se bude postupně řešit i v lokalitě Zdejcina.
„V současné době hledáme vhodné dotační tituly, které by pomohly s realizací těchto investičních akcí,“ uzavřel místostarosta. Kromě jiného město Beroun pracuje na koncepci kultury, sportu, připravuje se Program rozvoje města Beroun na období 2018 - 2030. Pozornost se v letošním roce věnuje i 100. výročí republiky.

Autor: KttmBeroun / Fotoreportáž: Zdeněk Zůna - ilustrační foto / Publikováno: 06.02.2018


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

AKTUALITY

ZUŠPARÁDA

24. května 2018 se v Berouně konal celostátní happening základních uměleckých škol. Účinkovali žáci ZUŠ Beroun, ZUŠ Hořovice, ZU&sipka

AKTUALITY

II. stupeň povodň.aktivity

~Ve čtvrtek 24. května ve 22:50 nastal na řece Litavce v Berouně I. stupeň povodňové aktivity a ve 23:45 dosahovala hladina 178 cm. Předpovědní službasipka

AKTUALITY

Netradiční olympiáda

~Každým rokem se děti školní družiny zúčastňují netradiční olympiády, která se zaměřuje na netradiční disciplíny. Akce se stala již tradicí na&sipka

AKTUALITY

Rafty na řece

~~V neděli 18. května jsme viděli na Berounce u Závodí několik lodí - raftů. Na jedné z nich jsme četli odkaz na půjčovnu lodí. Na internetu jsme si psipka

AKTUALITY

Den muzeí

~~18. května si každým rokem připomínáme Mezinárodní den muzeí a galerií. Stejně tomu bylo i dnes. Na tuto akci se připravily i děti školní drusipka

AKTUALITY

Restaurant Day

Co se to v sobotu dělo na Závodí? Spousta stánků, spousta lidí, prima nálada, lidi se bavili. Tak jsme zapátrali po původu na internetu. "Každý si sipka

AKTUALITY

Pam. deska Ing.Janu Papežovi

16. května 2018 byla u berounské lávky odhalena pamětní deska Ing. Janu Papežovi, nedávno zemřelému prezidentovi České protipovodňové asociace. sipka

AKTUALITY

Omezení dodávky tepla

~Od neděle 20. května od 22:00 do úterý 22. května do 20:00 bude omezena dodávka tepla a ohřev teplé vody v lokalitě Beroun - Paloučky pro odběratele,sipka

AKTUALITY

Cesta do pohádky

V neděli 13. května od 14 do 17 hodin připravila Slunečnice zábavné odpoledne pro celé rodiny "Pohádková Městská hora". Děti se tu mohly setkávat s posipka

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.
NEJČTENĚJŠÍ

Beroun: volební anketa

ikonka v menu
Před blížícími se komunálními volbami 10. a 11. října jsme pro berounské čtenáře připravili internetovou anketu, na k... sipka

Berounské vánoční trhy

ikonka v menu
Prodáváte vánoční zboží? Pokud máte zájem nabídnout své zboží během třítýdenních vánočních trhů na Husově náměstí, žá... sipka

Muž na (berounské) radnici

ikonka v menu
Při příležitosti slavnostního večera ke 100. výročí založení berounského kina byly 27. května uvedeny v p... sipka

Králův Dvůr: volební anketa

ikonka v menu
Před blížícími se komunálními volbami 10. a 11. října jsme pro králodvorské čtenáře připravili internetovou anketu, n... sipka